De coronacrisis betekent dat gemeenteambtenaren al meer dan een half jaar op hun tenen moeten lopen. Leefbaar Tynaarlo maakt zich hier zorgen over en uit dit in raadsvragen.

Fractievoorzitter Jurryt Vellinga merkt dat inwoners sinds de start van de crisis wat moeilijker kunnen overleggen met ambtenaren, bijvoorbeeld als zij een bouwvergunning aanvragen. Dit komt ook doordat fysiek contact niet altijd meer mogelijk is. Hij vraagt zich af of de gemeente dit niet kan oplossen door bijvoorbeeld meer digitale communicatiemogelijkheden te introduceren.

In het voorjaar meldde burgemeester Marcel Thijsen al tijdens een raadsvergadering dat het gemeentelijk apparaat piepte en kraakte. Dat kwam bijvoorbeeld doordat de gemeente liefst vijftig medewerkers had ‘uitgeleend’ aan de Veiligheidsregio Drenthe. Tegelijkertijd probeerden de ambtenaren de dienstverlening aan de burger zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Het betekende dat ambtenaren zich op andere taken dan hun reguliere moesten storten, hetgeen velen volgens Thijsen ook vol overgave deden.

Een half jaar later wil Vellinga weten hoe dit alles nu gaat. De coronacrisis leidt tot een grip-4 situatie, wat inhoudt dat er sprake is van een crisis die de gemeentegrenzen overstijgt. De Veiligheidsregio Drenthe krijgt dan vergaande bevoegdheden en doet dus ook een beroep op inzet van personeel van de gemeenten. Vellinga wil weten of dit toch wat teruggedraaid kan worden, door grip-4 alleen te laten gelden voor corona en wellicht weer meer ambtenaren in te zetten voor de reguliere gemeentelijke taken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe