LEF!: Maak buurten in Emmen rookvrij

Als het aan de fractie van LEF! ligt worden in de toekomst delen van Emmen rookvrij. De partij denkt vooral aan zorginstellingen, scholen, sportterreinen en hun omgeving.

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! zegt in de de raad van september een motie aan te kondigen om de algemene plaatselijke verordening (apv) van Emmen te wijzigen. De burgemeester zou daarmee de gelegenheid moeten krijgen om straten en buurten in de gemeente Ermen aan te wijzen als rookvrij gebied. Als het aan Leutscher ligt buigt de raad zich er in oktober over.

In onder meer Rotterdam en Groningen is ook sprake van acties voor een rookvrije buurt. In Rotterdam, zo werd vrijdag bekend, gaat het om de omgeving van het Erasmus Universiteit MC en de Hogeschool Rotterdam. Verschil is volgens Leutscher dat zijn fractie een poging gaat doen om de apv te veranderen. Dat biedt op meer plekken mogelijkheden.

Kentucky Fried Chicken

Volgens Leutscher heeft LEF! al in het recente verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor preventieve acties op het gebied van gezondheidszorg. ,,Dan gaat het niet alleen om roken, maar ook om voeding en alcohol.’’ LEF! was de enige partij die vorig jaar tegen de komst van een filiaal van Kentucky Fried Chicken langs de Rondweg in Emmen stemde. De fastfoodketen komt er wel, overigens met een flinke vertraging.

De fractievoorzitter zegt dat het niet de bedoeling is om eenzijdig maatregelen op te leggen. ,,We moeten straks in gesprek met zorginstellingen, het onderwijs en sportverenigingen, om te bezien waar belangstelling is voor zo’n maatregel. Er moet bewustzijn ontstaan binnen de zorg en de sport, dan is er meer draagvlak voor zo’n maatregel en werkt het effectiever.’’

‘Je moet ergens beginnen’

De apv biedt de burgemeester van een gemeente de mogelijkheid om zaken aan te passen. Zo werd vorig jaar de apv van Emmen aangepast om het schieten met carbid mogelijk te maken. ,,Je moet ergens beginnen’’, zegt Leutscher, „wij vinden dit echt een taak voor de overheid en juridisch is het mogelijk.’’

menu