Foto: DvhN

De laatste stukken uit het Indonesië-dossier van het Drentse waterbedrijf WMD blijven geheim, zo vindt de provincie

Foto: DvhN

Het nog niet openbaar gemaakte restant van het dossier over de Indonesië-avonturen van de WMD blijft wat de provincie betreft geheim.

Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten aan het Drents parlement. Statenfracties hadden de brief eerder deze week kunnen agenderen om nog eens goed te bespreken, maar niemand stak de hand op.

Partij voor de Dieren wilde nog wel van gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) weten of er uiteindelijk iets geleerd is van de hele kwestie die zorgde voor miljoenenverlies voor het Drentse waterbedrijf. ,,Ik mag het hopen’’, aldus Bijl, namens de provincie de grootste aandeelhouder.

Kerstboom is afgetuigd

Hij benadrukte dat inmiddels het bedrijf inmiddels anders wordt aangestuurd en gecontroleerd en dat de WMD zelf al langere tijd bezig is de ‘kerstboom aan nevenactiviteiten’ af te tuigen en dat deze inmiddels bijna allemaal zijn afgestoten. Een meerderheid van de Staten sprak in 2019 al het vertrouwen uit in de nieuwe WMD-directie en de nieuwe koers van het gezond gemaakte waterbedrijf.

De twee documenten die wat betreft het provinciebestuur geheim blijven, zijn stukken waar eerder uitgebreid over is gedebatteerd. Het eerste is een zogenoemd feitenrelaas, opgesteld door accountantskantoor en adviesbureau Ernst & Young in opdracht van de WMD, op basis van vertrouwelijk afgenomen interviews. In de raad van commissarissen van de WMD zaten destijds Drentse politieke bestuurders, terwijl hun collega’s namens de gemeenten ook aandeelhouders waren. Wie wist wat op welk moment?

‘Openbaarmaking is onevenredig benadelend’

Ernst & Young heeft laten weten geen toestemming te geven voor openbaarmaking, vanwege de toegezegde vertrouwelijkheid. ‘Openbaarmaking is onevenredig benadelend voor de bij het rapport betrokkenen’, schrijft GS.

Het tweede document is een memo van Trip advocaten, waarin strategische informatie staat over wat de WMD juridisch kon doen tegen de oud-bestuurder Karst Hoogsteen en de oud-leden van de raad van commissarissen in de tijd dat de WMD meer geld in waterprojecten in Oost-Indonesië stak dan afgesproken.

Trip advocaten maakt geen bezwaar tegen openbaarmaking, maar GS wel, omdat openbaarmaking geen ander licht op de zaak zou werpen voor Statenleden. Ze kunnen indien gewenst de stukken vertrouwelijk inzien.

Stekker ging te vroeg uit buitenlandse projecten, bleef de oud-directeur benadrukken

In 2017 besloot een meerderheid van de toenmalige Statenleden dat beide stukken in ieder geval geheim moesten blijven zolang de zaak juridisch nog niet was uitgevochten. ,,Om te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt (...) is zorgvuldigheid nodig’’, zei de VVD toen en overtuigde een meerderheid. SP, PVV en D66 wilden de geheimhouding destijds opheffen.

Reeds in november 2019 maakte de WMD bekend oud-directeur Hoogsteen en de commissarissen niet te vervolgen. Hoogsteen heeft altijd volgehouden dat de WMD en de aandeelhouders veel te vroeg de stekker uit alle projecten hebben getrokken. Mede door de verliezen stegen in de afgelopen jaren de watertarieven in Drenthe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu