Lelylijn mag ten koste gaan van Groningen Airport Eelde

De Lelylijn.

Stop met investeren in Groningen Airport Eelde en zet alles op de snelle Lelylijn van Groningen naar Amsterdam. Die stelling kreeg maandag verrassend veel bijval tijdens een debat in De Lawei in Drachten.

De ruim 250 ondernemers en andere aanwezigen in de propvolle theaterzaal waren hoopvol gestemd dat het deze keer wel zal lukken om door Friesland en de polders snel spoor aan te leggen. Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord hield hierover een manifestatie, met een debat georganiseerd door Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Arriva-topman Anne Hettinga waarschuwde wel dat het onderzoek naar de nieuwe verbinding, dat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) vorige week aankondigde, mogelijk een truc is om een besluit uit te stellen en vervolgens af te stellen. Hij is zeer sceptisch over de wil bij het Rijk om de nieuwe verbinding te realiseren.

Aandeelhouders willen stekker uit luchthaven halen

Maar vliegen is uit, treinreizen is in en daarom moet het snelle spoor er komen, zo vonden de meeste aanwezigen, hoop puttend uit de discussies over klimaatverandering. Dat GroenLinks-wethouder Philip Broeksma wel wil stoppen met ‘Eelde’ ten gunste van de Lelylijn, was nog niet zo verrassend, hij kreeg ook bijval van de Asser wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie). Assen en Groningen zijn beiden aandeelhouder van de noordelijke luchthaven.

loading  

Ook Hans Haerkens omarmde de stelling. Haerkens is voormalig secretaris van VNO-NCW Noord en werd tijdens het debat geïntroduceerd als ‘oud-strijder’. Hij heeft zich na de eeuwwisseling de blaren op de tong gepraat om de snelle spoorlijn te realiseren, maar het liep stuk op, zoals hij het zelf uitlegde, politieke onwil en Randstedelijke arrogantie. Anne Hettinga, topman bij Arriva, vindt ook dat spoor boven luchthaven gaat. „We moeten stimuleren dat mensen voor afstanden onder de 500 kilometer de trein pakken”, verklaarde hij.

Hamburgse politicus wil ook snel spoor naar Groningen

Deze keer komt er ook bijval voor het snelle spoor vanuit Hamburg en Amsterdam. Senator Michael Westhagemann sprak een videoboodschap in, waarin hij de hoop uitsprak dat er ook snel spoor komt tussen Hamburg en Groningen. Dit zou nuttig zijn om de samenwerking tussen beide steden op het gebied van de waterstofeconomie te bevorderen. De uitspraak heeft betekenis, omdat de Duitsers eerder lieten weten geen behoefte te hebben aan een dergelijke snelle verbinding met Nederland. Daarmee verviel ook een belangrijke pijler voor het snelle spoor tussen Amsterdam en Groningen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet schriftelijk weten dat ze een snelle spoorverbinding met Groningen toejuicht. Ze zei zich zorgen te maken over de groeiende kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland. Snel spoor kan in haar ogen ook de Randstad ontlasten, want mensen kunnen dan in het Noorden wonen en in Amsterdam werken, of omgekeerd.

Wat vinden Drenten?

De positie van Drenthe is een heikel punt, want de Lelylijn loopt nu eenmaal niet door deze provincie. Wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie) van Assen benadrukte daarom dat vooral de bestaande verbinding verbeterd moet worden. Ze erkende wel dat ook inwoners van bijvoorbeeld Assen van de Lelylijn kunnen profiteren. „Eerst even naar Groningen, dan op de Lelylijn verder. Dat kan goed nu er zes keer per uur een trein naar Groningen gaat.”

Herman Idema, ondernemersvoorman in Emmen en voormalig Statenlid voor de PvdA, benadrukte echter dat Drenthe zich niet ‘te Drents’ moet opstellen. Hij toonde een brochure uit het jaar 2000 over wat toen de Zuiderzeelijn moest worden en sprak er schande van dat het Noorden sindsdien geen stap verder is gekomen. „In de visie op mobiliteit komt het Nederland boven Zwolle niet voor, dat moet echt anders.”

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) hield ook een gloedvol betoog voor de nieuwe verbinding en schilderde een beeld van Nederland in 2040, waarin we comfortabel, duurzaam, veilig en snel reizen. De tegendraadse houding van commissaris des konings Arno Brok („Friezen zijn geen noorderlingen”) doet niets af aan de noordelijke eensgezindheid op dit punt, liet zij weten. „Ook Arno is warm voorstander van de Lelylijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Video