Maak pakkethub van vliegveld Eelde

Sinds de baanverlening van Groningen Airport Eelde (GAE) wordt gesproken over het voortbestaan van dit vliegveld. De luchthaven wil maar niet echt gaan vliegen. Het is een moeilijke markt waarin de grote luchthavens, zoals Schiphol, dominant zijn en de kansen voor GAE afhangen van wat er aan de randen van de markt overblijft. Daarbij komt dat de overloop van passagiersvluchten op Schiphol zal worden overgeheveld naar Lelystad. Dichterbij het Noorden en goed bereikbaar.

Dit is een weinig wenkend perspectief voor Eelde. Het is dus ook zeer de vraag of met inzet op passagiersvluchten de luchthaven ooit rendabel zal zijn. Overigens, soms moet je als overheden investeren in infrastructuur ook al is er niet direct zicht op rendement. Als rendement leidend was geweest, zou de eerste spoorlijn nog aangelegd moeten worden. Er zouden in het Noorden geen bussen meer rijden. Immers, de helft van de kosten daarvan wordt opgebracht door overheden. En met reden.

Toch zijn er volgens mij wel mooie kansen wanneer we bereid zijn het roer om te gooien. Van passagiersvervoer naar goederenvervoer. Het pakketvervoer neemt onder invloed van internet fors toe. Steeds meer mensen kopen vanuit de hele wereld hun spullen en laten die thuis bezorgen. De wereld is een grote dorpswinkel geworden. Dit zal zich de komende jaren doorzetten.

Daarnaast wordt ook snelle levering van spare parts steeds belangrijker. Voor de industrie, de bouw en andere sectoren zijn betrouwbare leveringslijnen van onderdelen van het grootste belang. Ook de ontwikkeling van windmolens op zee zal de vraag naar een goede logistiek van onderdelen laten toenemen. Om die goederenstroom te kunnen verwerken, is een goede infrastructuur dus belangrijk. Daarvoor zijn goede, wereldwijde verbindingen noodzakelijk.

GAE zou zich kunnen ontwikkelen als de pakkethub van Nederland en West-Europa. De ligging is prima. Goed bereikbaar vanuit West-Nederland, waar de filedruk weer fors toeneemt. Veel vervoer rijdt vanaf Schiphol zo de file in. Bij ons zijn de verbindingen over de weg straks in alle richtingen goed voor elkaar, mede door de investeringen met het compensatiegeld dat het Noorden kreeg toen de Zuiderzeelijn niet doorging.

Noord-Nederland ligt op de draaischijf tussen de Scandinavische landen, de landen in het oosten zoals Duitsland en de zuidelijk West-Europese landen. De ontsluiting via zee (Delfzijl en Harlingen) is prima. Ook via goederenspoor is de regio ontsloten met goederenterminals in onder andere Coevorden en Meppel.

Schiphol zou meer ruimte kunnen krijgen door dit type pakket-goederenvervoer naar GAE te brengen en zo capaciteit vrij te maken. Dat biedt voor die luchthaven de kans om meer passagiers te vervoeren, de kernactiviteit van Schiphol. En voor verbinding met de Rotterdamse haven zou niet Schiphol maar Rotterdam Airport een luchtbrug naar Eelde kunnen vormen. Zo kunnen de regionale luchthavens elkaar versterken.

Eelde als pakkethub zal een economische ontwikkeling rondom de luchthaven op gang brengen. Distributiecentra waar de pakketten worden verwerkt en overslagstations zullen zorgen voor meer directe en indirecte werkgelegenheid. En onze noordelijke vervoerders weten wel raad met al die pakketten.

Daarmee wordt GAE van groot economisch belang voor heel Noord-Nederland. Het is daarom ook belangrijk dat deze basisinfrastructuur wordt gesteund door alle noordelijke provincies, en niet alleen door Groningen en Drenthe zoals nu het geval is. Dus zou Friesland als derde provinciale aandeelhouder moeten aansluiten.

Stoppen we dan met passagiersvluchten op Eelde? Dat hoeft helemaal niet. Ook Leeuwarden heeft als Kulturele Haadsted 2018 een goede verbinding nodig. En ook grote instellingen zoals de RUG, en wereldwijd opererende bedrijven zoals FrieslandCampina uit Leeuwarden hebben alle belang bij goede, internationale verbindingen. Maar inzetten op de pakkethub Eelde geeft focus en een helder profiel waardoor deze luchthaven zich in de markt kan onderscheiden. En wanneer deze keuze leidt tot meer activiteiten op GAE, zal dat wellicht ook leiden tot meer passagiersvervoer.

Piet Adema (ChristenUnie), ondermeer voormalig tijdelijk burgemeester van Achtkarspelen en oud-gedeputeerde van Fryslân, schrijft op persoonlijke titel.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.