De rubriek Hier kom ik weg is een samenwarking met het Huus van de Taol en giet over Drenten en heur verhalen. Holt hef Marten Smeding (42) oet Oring zien hiele leven al boeid. Zien hart giet sneller kloppen van loghomes , oftewel blokhutten en boomstammenhoezen.

,,Van kinds of an he’k al een hiel mooi beeld in mien heufd daj vanoet een blokhut deur de bomen oetkiekt over een meer. Ik zul het mooi vinden um wat van zulke hoesies te bouwen in Zweden en die te verhuren.” As Marten Smeding in 2010 niet tiedens zien wark van een tent vallen was, har e lichtkaans nou in Zweden woond. Maor het leup aans.

loading

As kind komp e een paar keer met zien olders in Zweden. ,,Toen leup ik al vol bewondering deur die holten hokkies en hoezen hen, die aw geregeld tiedens wandelingen zagen.”

,,Op mien 15de kreeg ik een bijbaantie bij een bosbouwbedrief. Geweldig vund ik dat; bos oetdunnen, holt kappen… Op mien 17de schafte mien baos een machine an waor ik op rieden mug. Ik har nog gieniens een riebewies, haha.”

Oeteindelijk giet e nao de mts an de slag bij een tentenverhuurbedrief, waor e acht jaor warkt. Naodat e zien rug brek en de kaans kreg um na te denken hakt e begun 2010 de knoop deur: nog ien jaor en dan begunt e een eigen klussenbedrief.

Wens um wat met holt te doen

De wens um wat met holt te doen wordt aal groter. ,,In de zummer van dat jaor gung ik hen Zweden en he’k vrienden hölpen met de renovatie van zu’n loghome . Toen bluide het idee op um zölf ok wat te gaon doen in die richting in Zweden. Ik wol die meugelkheid serieus underzuken.”

Dat kost hum zien relatie, maor het noodlot slat pas echt toe as e op zien leste warkdag bij het tentenbedrief oet een tent valt en zien hak verbrijzelt. Anderhalf jaor is e gangs met zien herstel en dan brek e ok nog zien underbien.

Nao alle ellende giet e in 2014 hen Alaska um een cursus loghomes bouwen te volgen bij een Amerikaan die e via internet kennen hef leerd. ,,Ik har de boel op de rit en dacht: nou gao ik wieder met het holt.”

Hij bouwt met een groep een boomstammenhoes en genöt volop ,,De boomstammen ligt lös op mekaar en de hoekverbindingen zörgt veur de stabiliteit. Zu’n hoes is zo strak bouwd daj nog gien bankbiljet tussen het holt deurhalen kunt.”

Coronadrokte jag hum het bos oet

In Nederland bouwt e under meer een speulhoesie bij het Boomkroonpad en giet e gangs met een schoelhut, maor de coronadrokte jag hum het bos oet, waordeur zien holthobby nou even stilligt.

Smeding hef het nou drok met zien klussenbedrief, maor hij dreumt nog altied van Zweden. ,,Het giet er niet um da’k grote hoezen bouwen wil, maor het drèeit um de liefde veur het holt. Blokhutten bint ok geweldig.” Zien vriendin Paulien denkt der gelukkig net zo over.

Hier in Nederland blokhutten bouwen veur bij mèensen in de tuun, kan niet oet. Dat kost heur een kaptaol, umdat het zo arbeidsintensief is. Maor in Zweden een paar henzetten veur de verhuur, lek Smeding prachtig. ,,Vekaansiegangers kunt dan hetzölfde gevuul ervaren as wij: holtkacheltie an en alle drokte vergeten. Back to basic .”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe