Emmen: Werknemers van AAF International Emmen claimen jarenlang te zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof.

Medewerkers jarenlang onbeschermd blootgesteld aan kankerverwekkend gif bij AAF International in Emmen

Emmen: Werknemers van AAF International Emmen claimen jarenlang te zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het bedrijf AAF International had medewerkers al veel eerder kunnen beschermen tegen het giftige formaldehyde. Ondanks waarschuwende rapporten stelde de luchtfilterfabriek in Emmen jarenlang tientallen medewerkers onbeschermd bloot aan deze stof.

Dat blijkt uit rapporten waar Dagblad van het Noorden de hand op heeft weten te leggen. Formaldehyde is kankerverwekkend voor mensen. Niet voor niets staat een doodskop met de aanduiding ‘giftig’ op het afleveringsetiket. AAF-medewerkers klaagden bijvoorbeeld over hoofdpijn en irritatie aan keel, neus en ogen.

Ingegrepen na klachten

Al in 1999, 2008 en 2010 wordt het luchtfilterbedrijf geattendeerd op forse overschrijdingen van de concentratie van het giftige spul. Ook de gezondheidsrisico’s voor medewerkers staan al duidelijk in rapporten. De grenswaarde waaraan een werknemer gedurende acht uur per dag mag worden blootgesteld, is stelselmatig fors overschreden.

In 2008 krijgt AAF het advies dat het ‘absoluut noodzakelijk is verbeteringen door te voeren’. Bij werknemers worden in 2010 concentraties formaldehyde gemeten die 22 maal boven de wettelijke grenswaarde liggen.

AAF-medewerkers moesten van tijd tot tijd zonder fatsoenlijke ventilatie werken, medewerkers hadden minimale kennis van de maatregelen die ze dienden te treffen om gezond en veilig hun werk te doen en beschermende kleding was er niet. Ook op deze punten wordt herhaaldelijk gehamerd in de rapporten.

Pas in oktober 2017 wordt ingegrepen, na klachten van medewerkers. Het is niet AAF zelf die ingrijpt, maar de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de vroegere Arbeidsinspectie) sluit na onderzoek de betreffende glasafdeling in Emmen per direct. In maart 2018 vallen rechercheurs onder leiding van het Openbaar Ministerie het bedrijf in Emmen binnen om rapporten en administratie in beslag te nemen.

Man met longkanker meldt zich

Inmiddels staan twee oud-leidinggevenden en het bedrijf terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen ervan tussen 2013 en 2017 de gezondheid van de medewerkers in gevaar te hebben gebracht. De top van het internationale bedrijf laat weten nooit op de hoogte te zijn geweest van de misstanden in Emmen.

Bij het OM hebben zich tot november 120 ex-werknemers van het bedrijf uit Emmen gemeld. Of dat er inmiddels meer zijn, wil het OM niet zeggen. Deze krant sprak echter met een ex-medewerker die zich zeer recent heeft gevoegd in de strafzaak. Bij deze oud-werknemer is enkele maanden geleden longkanker vastgesteld. Hij houdt AAF en het Japanse moederbedrijf Daikin daar mede voor verantwoordelijk.

menu