Het aantal klachten over overlast en geluidshinder in de gemeente Emmen is het afgelopen jaar fors gestegen. Volgens de politie is er zeker een verband met de coronacrisis, waardoor mensen veel meer thuis zijn en er voor jongeren minder vertier is.

Ook is er aanzienlijk meer fraude via internet gemeld. Een flinke daler is woninginbraak. Mensen zijn minder vaak van huis, waardoor het voor inbrekers lastiger wordt om in te breken.

De politie blikte donderdagavond met burgemeester Eric van Oosterhout terug op afgelopen jaar tijdens een raadscommissie van de gemeenteraad. Het aantal klachten over overlast steeg vorig jaar van 2591 naar 3837. Fraude tussen burgers onderling werd 1230 keer gemeld, tegen 837 in het jaar daarvoor.

In 2020 werd de politie 233 keer in kennis gesteld over een woninginbraak. Dat was het jaar daarvoor 355 keer het geval. In de gemeente Emmen deed zich in 2020 geen enkele schietpartij voor. Dat was overigens ook in 2019 en 2018 het geval.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe