De provincie Drenthe laat volgend jaar extra varianten onderzoeken voor de aanpak van het noordelijk deel van de N34 en het knooppunt Gieten. Nieuw is dat de provincie ook laat onderzoeken of het knooppunt Gieten los van de gedeeltelijke verdubbeling kan worden aangepakt.

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) omarmde woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten dit voorstel van Statenlid Henk Pragt (D66), dat hij deed mede namens PvdA en GroenLinks. De gedeeltelijke verdubbeling is een heet hangijzer, maar nagenoeg iedereen wil het knooppunt bij Gieten aanpakken door bijvoorbeeld een fly-over aan te leggen. De verwachting is dat dit de vele opstoppingen zal verminderen.

Geen lagere maximumsnelheid

Cees Bijl liet er geen misverstand over bestaan dat de maximumsnelheid op de N34 niet omlaag gaat naar 80 kilometer per uur. De Partij voor de Dieren en de SP wilden dit alternatief ook onderzocht hebben, of eigenlijk die maatregel meteen doorvoeren. Daarmee zou volgens hen de verkeersveiligheid verbeteren. Nu geldt de N34 als een gevaarlijke weg, of eigenlijk, er vinden relatief veel ongelukken plaats doordat automobilisten op deze tweebaansweg inhalen of zelfs keren op de weg.

Volgens Cees Bijl tast een lagere maximumsnelheid de hiërarchie in het Drentse wegennet aan. Nu worden automobilisten automatisch verleid de N34 te pakken als ze een langer traject afleggen. Maar hij vreest dat ze kleinere, onderliggende wegen pakken als de snelheid op de N34 omlaag gaat. Dit zal tot extra onveilige situaties leiden, voorspelt Bijl.

Toch even inhalen

De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet automobilisten de mogelijkheid bieden op een aantal plekken toch even in te halen. Natuurbeschermers en omwonenden lopen echter te hoop tegen de maatregel. De N34 loopt door een waardevol landschap. Ondernemers in Emmen zijn vurig pleitbezorger van de verdubbeling, omdat ze Emmen beter willen ontsluiten.

Een Statenmeerderheid steunt het voorstel om volgend jaar een milieu-onderzoek uit te laten voeren naar de verschillende varianten . Daarbij hoort ook helemaal niets doen of het hele traject verdubbelen. Gedeputeerde Bijl liet doorschemeren dat het wel tot in 2022 kan duren voor dit afgerond is. Vervolgens moeten Provinciale Staten beslissen of ze de N34 willen verdubbelen en zo ja, voor welke variant ze gaan.

Het is dus nog niet gezegd dat de N34 op de schop gaat. Maar als de provincie daar wel toe besluit, kan het nog wel tot 2026 duren voor het allemaal klaar is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe