Meldpunt moet gezicht Drenthe redden

Steeds meer kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen en -singels in Drenthe verloederen of verdwijnen. Omdat ze beeldbepalend zijn voor de provincie, moeten ze beter worden beschermd.

Om dit te bereiken, komt er in 2017 een actieprogramma. Dat is deze week afgesproken op een symposium in De Molenhoeve in Hoogeveen. Zo’n 120 Drentse bestuurders en ambtenaren van provincie en gemeenten en mensen van landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties waren present.

Kleine landschapselementen redden, en daarmee het gezicht van de provincie, is niet alleen een taak van overheden en instanties. Inwoners die zien hoe poelen of boomgroepjes worden verwaarloosd of dreigen te verdwijnen, kunnen voortaan aan de bel trekken bij een ‘alarmlijn’ op internet.

Voor deze Drenten is de site www.meldpuntdrentsgoud.nl geopend. Daar kunnen ze op een kaart intekenen waar het landschap volgens hen geweld wordt aangedaan. De organisatie Drents Goud neemt contact op en speelt de gegevens vervolgens door naar de provincie of de verantwoordelijke gemeente.

Het is al jaren een trend dat steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf. De kleiner wordende groep agrariërs die wel doorgaat, pakt de zaken op veel grotere schaal aan. Daardoor staan het beheer en behoud van kleine landschapselementen op de tocht.

In Drenthe zijn de afgelopen jaren sluipenderwijs al diverse houtwallen en houtsingels verdwenen. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud, wat de kwaliteit van deze landschapselementen aantast. Dit bleek uit de presentaties van Landschapsbeheer Drenthe en de Natuurvereniging Zuidwolde.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) benadrukte op het symposium het belang van houtwallen, -singels, poelen en andere kleine landschapselementen voor Drenthe. Ze zijn van grote betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit, recreatie en toerisme en de leefomgeving in Drenthe.

Niet alleen schaalvergroting in de landbouw nekt kleine landschapselementen. Ook speelt een rol dat ze hun functie als veekering en/of voor houtoogst zijn verloren. Bezuinigingen op groenbeheer en het gebrek aan aantrekkelijke financiële regelingen voor beheer en onderhoud spelen ook een rol.

Het kan anders, bleek uit de presentaties van FrieslandCampina en Meppel. In deze gemeente zetten vrijwilligers en agrarische ondernemers zich in voor streekbeheer. Het zuivelbedrijf geeft veehouders voor goed landschapsbeheer een hogere melkprijs. Bekeken wordt of dit in heel Drenthe kan.

Drents Goud is een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurvereniging Zuidwolde, Bond Heemschut Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Libau, Steunpunt Erfgoed Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.