Meppel werkt toe naar realisatie asielzoekerscentrum

Een tijdelijk asielzoekerscentrum op één locatie voor maximaal 600 bewoners. Dat voorstel legt het Meppeler college van B en W volgende week voor aan de gemeenteraad. Over de exacte locatie van het asielzoekerscentrum wordt in januari meer duidelijk.

B en W van Meppel beseffen dat dat de vestiging van een azc impact heeft op Meppel en het nodige vraagt van de inwoners. Daarom worden aan de komst van een asielzoekerscentrum randvoorwaarden verbonden. Zo moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onder meer zorgen voor dagbesteding voor de bewoners, moeten er goede afspraken gemaakt worden met huisartsen en andere medici en moet de openbare orde en veiligheid binnen het azc en de directe omgeving gewaarborgd zijn. Dat houdt in voldoende politiecapaciteit en regelmatig contact met de wijkagent, voldoende beheerders en beveiligers voor ook een veilig klimaat binnen het azc en afspraken over hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook deze voorwaarden worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Koninklijke weg
Wat de locatiekeuze betreft bewandelt Meppel volgens wethouder Roelof Pieter Koning 'de koninklijke weg'. ,,Dat betekent eerst de raad vragen of het akkoord gaat met een asielzoekerscentrum op één locatie voor maximaal 600 bewoners. Daarna, in januari, gaan we praten over waar het centrum gevestigd moet worden." Achter de schermen werkt Meppel momenteel hard om begin 2016 met een goed onderbouwde locatie te komen. ,,Aan die locatie worden zowel door het COA als door onszelf voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld aan de kavelgrootte. Die moet ruim drie hectare zijn", zo zegt Koning. ,,En die zijn er niet zoveel in Meppel. We gaan dus nu de beschikbare plaatsen naast elkaar leggen en de plussen en minnen op een rij zetten. Daarna gaan wij omwonenden informeren en de raad een voorstel doen."

Verantwoordelijkheid
Met de realisatie van een azc neemt Meppel zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen in nood. ,,Maar naaast deze opgave, betekent de komst van een asielzoekerscentrum ook een verrijking voor Meppel", zo meent Koning. ,,Het azc biedt werkgelegenheid aan beveiligers, schoonmakers en gezondheidszorgers. En ook onbetaalde arbeid wordt gestimuleerd in de vorm van vrijwilligers voor de organisatie van activiteiten of begeleiding bij de asielprocedure. Verder voeren asielzoekers hun eigen huishouding en besteden ze op jaarbasis een flink bedrag bij de lokale middenstand."

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.