Milieudefensie stelt beroep in: bouw mestvergasser Emmen (eerste in Nederland) loopt flinke vertraging op

Mestproducenten onderweg naar de wei. Stercore denkt uit droge mest voldoende groen gas te kunnen maken om half Emmen te bedienen. Foto: Archief DvhN

De bouw van de eerste mestvergasser van Nederland, dicht bij de Rondweg in Emmen, is flink vertraagd. Eerst moet de rechter zich buigen over een beroepschrift van Milieudefensie.

In februari verleende de provincie Drenthe aan Stercore een omgevingsvergunning voor de mestvergasser. Na vijftien jaar voorbereidingstijd zou het Emmer bedrijf, dat een kantoor heeft op het Emmtec-terrein, eindelijk de schop in de grond kunnen zetten.

Maar het beroep van Milieudefensie heeft de planning overhoopgegooid. Hans Jansen, CEO van Stercore, houdt rekening met een vertraging van minimaal een half jaar. ,,Als het tegenzit kan dat zomaar oplopen tot wel vijftien maanden.”

Met de mestvergasser is een investering van circa 40 miljoen gemoeid. De installatie moet bij temperaturen tussen 350 en 500 graden Celsius jaarlijks 185.000 ton droge mest omzetten in koolstof. Die is geschikt als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar.

Groen gas als bijproduct

Tijdens dit proces komt, min of meer als bijproduct, ook groen gas vrij. De naar schatting 30 miljoen kubieke meter gas per jaar zou voldoende zijn om half Emmen van aardgas te laten omschakelen naar deze duurzame energiebron.

Een mestvergasser mag niet worden verward met een mestvergister. Omwonenden van mestvergisters klagen dikwijls over stank. Stercore belooft dat de Emmer vergasser in het geheel geen hinderlijke geur zal verspreiden.

Het bedrijf wilde aanvankelijk niet alleen in Emmen maar ook in Havelte een mestvergasser bouwen. Nadat Milieudefensie Westerveld tegen beide installaties bezwaar had gemaakt, trok Stercore de plannen voor de mestvergasser in Havelte in. Voor wat betreft de Emmer vergasser stelde de provincie Milieudefensie in het ongelijk. Eind februari konden Jansen en compagnon Richard Kusters de vereiste omgevingsvergunning van de deurmat oprapen.

‘Onvoldoende rekening gehouden met Wet natuurbescherming’

Maar Milieudefensie heeft het er niet bij laten zitten en heeft nu bij de rechtbank Noord-Nederland beroep aangetekend tegen de vergunning. Die zou ‘niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen’ zijn. Volgens de milieuorganisatie heeft de provincie onvoldoende rekening gehouden met de Wet natuurbescherming en de zogenoemde Habitatrichtlijn.

Milieudefensie stelt onder meer dat de eerder gemaakte stikstofberekeningen niet kloppen. Zo zou geen rekening zijn gehouden met stikstof die vrijkomt tijdens de bouw. Advocaat Rens Snel van Trip Advocaten & Notarissen, die de provincie bijstaat, bestrijdt dat de calculaties niet deugen. Hij schrijft de rechtbank dat gedurende de bouw minder stikstof vrijkomt dan na ingebruikname van de installatie.

Onbekend is nog wanneer de rechtbank het beroepschrift behandelt. ,,Maar we weten allemaal hoe druk de rechtbanken het hebben en hoeveel achterstand er daar is”, verzucht Hans Jansen. ,,Intussen kost elke maand wachten ons 10.000 euro aan salarissen en andere kosten, die Richard en ik uit eigen zak op tafel moeten leggen.”

Bouwstart ‘binnen twee maanden’

Jansen zegt dat, bij een voor het bedrijf gunstige uitspraak van de rechtbank, de bouw van de mestvergasser alsnog binnen twee maanden van start kan gaan. Stercore heeft zijn optie op grond, net buiten het Emmtec-terrein, verlengd. ,,En deze grond is inmiddels bouwrijp. We houden hoop dat we dit najaar groen licht krijgen van de rechter. In dat geval is de vergasser begin 2022 operationeel.”

menu