Miljoenen extra voor wegen Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn maakt in 2017 in totaal 3 miljoen euro extra vrij voor achterstallig onderhoud aan wegen. Hogere belastingen zijn daarvoor niet nodig.

Dankzij een flinke meevaller kan de gemeente zich die luxe op de begroting van volgend jaar permitteren. Inwoners gaan daarvoor gemiddeld niet meer onroerendezaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing betalen. De gemeente zou komend jaar ook nog een ton moeten bezuinigen op de bedrijfsvoering, maar de gemeenteraad heeft dat plan van tafel geveegd omdat ze vindt dat de rek op het gemeentehuis eruit is. Er is al een aantal jaren op rij fors bezuinigd.

Kapitaalvernietiging dreigt

Verantwoordelijk wethouder Ton Souverein (Gemeentebelangen) heeft de zogenoemde septembercirculaire afgewacht alvorens de begroting te presenteren. Die septembercirculaire informeert de gemeentes over de omvang en de verdeling van de uitkering door het Rijk aan de gemeente voor 2017. Borger-Odoorn heeft 294.000 euro gereserveerd voor nader te bepalen uitgaven. Ondanks die extra uitgaven blijft een overschot van 250.000 euro op de begroting staan.

Borger-Odoorn was al van plan 1 miljoen euro extra uit te geven aan achterstallig wegenonderhoud. Daar komt dus nog eens 2 miljoen bij, tot tevredenheid van verantwoordelijk wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen): ,,Goed dat de raad de noodzaak hiervan inziet. Sommige wegen zijn er zo slecht aan toe dat kapitaalvernietiging dreigt wanneer onderhoud verder wordt uitgesteld. Omdat de kosten dan nog veel hoger worden.”

Voor het sociale domein (onder meer Wmo en Participatiewet) komt 1,7 miljoen euro minder beschikbaar, maar daarmee was al rekening gehouden. ,,Dat wisten we in 2014 al. Voor de gecontracteerde zorg is minder geld. Het wordt nu een kwestie van scherp aan de wind zeilen’’, zei wethouder Frits Alberts (CDA).

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.