Zowel per spoor als met de auto wordt de Randstad voor de noorderling beter bereikbaar. Vanuit de regio Emmen reis je straks gemakkelijk per trein naar Keulen, Münster en Emden.

Dit blijkt uit plannen voor investeringen in wegen en spoorwegen die de minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag aan de Tweede Kamer hebben voorgelegd. Er zijn vele tientallen miljoenen mee gemoeid. De provincies zijn bij de projecten betrokken en betalen ook mee.

Spoor Coevorden - Neuenhaus

Zo wil het rijk 10 miljoen euro uittrekken om de spoorverbinding Coevorden-Neuenhaus geschikt te maken voor passagiersvervoer, daar rijden nu alleen goederentreinen. Als dat klaar is, dan is er een spoorverbinding tussen Emmen en Rheine. Vanuit Rheine kun je dan verder reizen naar onder meer de genoemde Duitse steden.

Ook Duitsland werkt volop mee aan dit project. De provincie Drenthe zou er 3 miljoen euro in moeten steken. In het voorjaar krijgen Provinciale Staten een voorstel met de nadere uitwerking van de plannen.

In 2030 moet de reistijd per trein tussen Noord-Nederland en de Randstad met een half uur zijn bekort. Dat kan door het bestaande spoor te verbeteren of door de Lelylijn aan te leggen, de veelbesproken verbinding door de polder. In 2021 start een onderzoek naar beide opties. Voor wat betreft het bestaande spoor willen rijk en provincies op het spoor tussen Zwolle en Amsterdam-Zuid een tijdwinst van een kwartier zien te boeken.

Ongelukken bij Hoogeveen

De A28 gaat ook op de schop. Bij de knooppunten Hoogeveen en Lankhorst (bij Meppel) doen zich relatief veel ongelukken en files voor. Het rijk trekt 9 miljoen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te bevorderen. De afritten Fluitenberg en De Punt krijgen ook een opknapbeurt, waarvoor het kabinet respectievelijk 0,75 miljoen en 3 miljoen euro op tafel legt. Daarnaast reserveert het rijk nog ruim 4,5 miljoen euro om andere knelpunten op de rijkswegen in Noord-Nederland aan te pakken, maar de bewindslieden willen eerst onderzoeken welke knelpunten daarvoor in aanmerking komen.

Goed nieuws voor inwoners ten noorden van de stad Groningen is het voornemen om de Paddepoelsterbrug te vervangen. Actiegroepen hebben daar lang voor geijverd. Het kabinet wil daar 8,6 miljoen euro aan bijdragen. Voorts wil het rijk 118 miljoen euro uittrekken om de industriële bediening van sluizen en bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl te vervangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe