Minder grote huizen in Paterswolde Noord

VRIES Na een scheut water in de wijn van projectontwikkelaar PC Vastgoed slikte de gemeenteraad van Tynaarlo het bouwplan voor elf villa’s op de locatie obs Paterswolde-Noord.

Dit betekent dat de huizen een minder hoge goothoogte krijgen dan aanvankelijk gepland, een minder hoge nokhoogte en dat ze verder van de erfgrens af komen te staan. Ook wordt er mogelijk een huis minder gebouwd en wordt het bebouwingsoppervlakte kleiner. PC Vastgoed hoopt hiermee aan de grote bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen.

De omwonenden hebben met grote vasthoudendheid hun bezwaren naar voren gebracht. Ze vinden het oorspronkelijke plan te massaal, maar vinden ook dat het wijkje niet past binnen de lintbebouwing aan de Groningerweg.

Binnen de raad zag aanvankelijk alleen de PvdA grote nadelen aan het plan het voormalige schoolgebouw te slopen, later gingen meer raadsleden twijfelen. Ook binnen diverse fracties ontstonden intensieve discussies. De PvdA en de ChristenUnie kwamen daarom met moties om meer rekening te houden met de bezwaren van de bewoners.

De PvdA wilde het college opdragen om ervoor te zorgen dat de projectontwikkelaar en de omwonenden met elkaar in gesprek gaan. De ChristenUnie wilde alleen dat het college erop toeziet dat PC Vastgoed zich aan de beloften houdt. Dit kan door hierop te letten bij de verlening van de omgevingsvergunning.

De motie van de ChristenUnie kreeg steun van een ruime raadsmeerderheid, die van de PvdA echter niet. Vervolgens steunde een raadsmeerderheid, tot grote teleurstelling van de omwonenden, de wijziging van het bestemmingsplan waarmee de locatie een woonbestemming krijgt. Dit betekent dat de overeenkomst tussen PC Vastgoed en de gemeente voor de aankoop van de grond nu definitief wordt.

Leefbaar Tynaarlo stemde tegen de wijziging van het bestemmingsplan. ,,De zaak stinkt’’, vindt fractieleider Casper Kloos. Volgens hem is er sprake van vriendjespolitiek tussen de gemeente en PC Vastgoed. Op de achtergrond speelt dater eerder een voorlopige overeenkomst is geweest tussen de gemeente en Spijkerman Vastgoed, die naast de locatie is gevestigd. Uiteindelijk hebben B en W ervoor gekozen om met PC Vastgoed in zee te gaan.

menu