Boeren kunnen sinds deze week hun bedrijf verkopen aan de provincie. Waarom wil de provincie grootgrondbezitter worden en wat gaat dat betekenen? Zes vragen over de Drentse uitkoopregeling.

Waarom start de provincie met het kopen van boerderijen?

Het uitkopen van veehouderijen is een van de vele stukjes die het Rijk en de provincie moeten leggen om de stikstofpuzzel te voltooien. Door in de buurt van natuurgebieden boerderijen op te kopen, levert de provincie een bijdrage aan het verminderen van stikstof in de natuur.

Wat gebeurt er met de opgekochte boerderijen? Wat gaan wij er van merken?

De provincie kan de grond verkopen of verpachten aan natuurorganisaties. Ook is het mogelijk dat er toch een andere boer op komt, maar die moet dan helemaal in harmonie met de natuur gaan werken. Of een buurman kan de grond er bij nemen om hetzelfde aantal dieren op een veel groter stuk grond te gaan houden. De uitgekochte boer moet afzien van zijn dierenrechten. In principe worden stallen en schuren gesloopt, tenzij die een duurzame andere bestemming kunnen krijgen. Het betekent dus minder landbouwgrond en meer natuur.

Willen boeren hun bedrijven wel aan de provincie verkopen?

Jawel. Uit een eerste peiling blijkt dat circa 30 boeren in de provincie daar wel oren naar hebben. Zij hebben dus vrijblijvend te kennen gegeven dat ze wel met hun bedrijf willen stoppen. De provincie kan de boeren niet verplichten van deze regeling gebruik te maken.

Kunnen al die boeren gebruik maken van de regeling?

Nee. De provincie heeft dit jaar maar 12 miljoen euro beschikbaar. Daar kunnen ze dus geen 30 boerderijen van kopen. Het moet gaan om veehouderijen die in de buurt liggen van de twaalf beschermde natuurgebieden, waar stikstof een probleem is. De provincie moet het geld, dat ze voor dit doel krijgt van het Rijk, zo doelmatig mogelijk besteden. Ze zal dus de boerderijen kopen die de meeste stikstof doen neerslaan in natuurgebieden.

Maar met die 12 miljoen euro sla je toch geen deuk in een pakje stikstofboter?

Klopt. Daar kun je maar een paar boerderijen van kopen. Maar het Rijk trekt landelijk volgend jaar wederom 100 miljoen euro voor dit doel uit, en daarvan zou Drenthe weer 12 miljoen kunnen krijgen. Een jaar later komt dat bedrag opnieuw op tafel. Tussendoor wordt de regeling telkens geëvalueerd. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaf deze week al aan dat deze regeling slechts beperkt bijdraagt aan de oplossing van het stikstofprobleem. De grote klap moet volgens hem komen van innovatie op bestaande bedrijven. Maar eigenaren van sterk vervuilende bedrijven kunnen nu stoppen.

Zitten er voor de boeren nog addertjes onder het gras?

Ja. De regeling is bedoeld voor bedrijfsbeëindiging. Zit je met je zoon of dochter in een maatschap, dan moet in principe ook je kind stoppen. Heb je nog een bedrijf op een andere locatie, dan mag je daar wel blijven boeren. Het is echter niet de bedoeling dat je de afkoopsom gebruikt om elders een bedrijf over te nemen of te starten. Je mag wel op andermans bedrijf in loondienst gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe