Minder spijbelaars, maar meer uitvallers in Zuidwest-Drenthe

Het schoolverzuim in Zuidwest-Drenthe is vorig jaar gedaald, maar het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat nam toe.

Het schoolverzuim in Zuidwest-Drenthe is vorig jaar gedaald, maar het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat nam toe.

Uit het jaarverslag van het regionaal bureau Recht op Leren (ROL) dat het aantal verzuimmeldingen in Westerveld, De Wolden en Hoogeveen vorig jaar met 25 procent afnam van 219 naar 237 ten opzichte van 2014. In diezelfde gemeenten plus Meppel steeg het aantal voortijdig schoolverlaters fors: van 124 naar 169.

Volgens wethouder Mirjam Pauwels van De Wolden, die de cijfers vandaag bekend maakte, zijn krap 170 uitvallers verspreid over de vier gemeenten nog altijd een zeer gering aantal. ,,Zuidwest-Drenthe staat al jaren in de top-10 van het laagste aantal voortijdige schoolverlaters. Dat zal ondanks deze stijging niet veranderen.''

Begeleiders

Dat betekent niet dat de stijging voor lief wordt genomen. ROL zet speciale begeleiders in die proberen te voorkomen dat jongeren zonder havo-, vwo- of mbo-(niveau 2)diploma de opleiding verlaten. Er wordt nauw samengewerkt met scholen en bij dreigende uitval wordt zo snel mogelijk actie ondernomen.

De begeleiders gaan het gesprek aan met jongeren, die problemen hebben en dreigen uit te vallen. In andere gevallen leidt een verkeerde schoolkeus tot het verlaten van de opleiding. ,,Zij zijn snel weer op weg geholpen met het vinden van een passende opleiding.'' Jongeren die al thuis zitten, worden ondersteund door de begeleiders bij hun terugkeer naar school of werk.

Spijbelspreekuur

Een effectief wapen in de strijd tegen het schoolverzuim is het zogeheten spijbelspreekuur. In die gevallen komt een leerplichtambtenaar naar de school toe om te praten met leerlingen en hun ouders. Het verzuim wordt besproken en spijbelaars wordt duidelijk gemaakt dat ze kunnen worden doorverwezen naar Bureau Halt of dat er proces-verbaal kan worden opgemaakt. De aanwezigheid van de ambtenaar zorgt er mogelijk ook voor dat scholen actiever met verzuim omgaan.

In het schooljaar 2013-2014 bezochten 90 leerlingen het spijbelspreekuur. Afgelopen schooljaar was dit aantal gestegen tot 202.

menu