Bijna had Henny van den Born de bloemen op het gemeentehuis in Vries kunnen laten staan en was hij raadslid gebleven. Met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen werd hij benoemd tot de nieuwe ChristenUnie-wethouder in Tynaarlo.

Van de 23 stemmen waren er twaalf voor, negen tegen, één blanco en één ongeldig. De coalitie heeft vijftien zetels. De fractievoorzitters van de vier andere coalitiepartijen gaan er van uit dat Van den Born, gelet op zijn karakter, zelf blanco heeft gestemd. ,,Ik heb niet de gewoonte om op mezelf te stemmen’’, zegt hij zelf.

Raadsleden moesten maandagavond op hun geheime stemformulier een van drie opties aankruisen: voor, tegen of blanco. Wat een van de stemmen ongeldig heeft gemaakt, is niet te achterhalen. Maar, bijvoorbeeld, niets aankruisen zou al een ongeldige stem opleveren.

‘Zonder twijfel, allemaal voor’

De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, CDA en D66 gaan er allemaal vanuit dat hun fractie voor de benoeming van Van den Born als opvolger van Hans de Graaf heeft gestemd. ,,Voor zover ik weet wel. We hebben wel discussie gehad over de noodzaak van die extra wethouder, maar het leek ons allen verstandig’’, zegt Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo). ,,We hebben geen fractiediscipline, maar bij mijn weten waren we unaniem voor’’, zegt Els Kardol (D66). ,,Zonder twijfel, allemaal voor’’, zegt Henk Middendorp (CDA). ,,Moeilijke vraag, het is geheim. Maar ik heb geen ander geluid gehoord dan ‘voor’’, zegt Miguel Rihihena (GroenLinks).

Ten minste één van de raadsleden in de coalitie heeft een andere opvatting gehad. Maar, de stemkwestie zo uitspinnen, is wat pikant. En dergelijke stemrondes zijn niet voor niets geheim. De fractieleiders van de coalitie zijn unaniem in hun opvatting dat een nieuwe deeltijdwethouder met onder meer financiën in portefeuille voor de komende maanden onmisbaar is.

VVD en PvdA spraken zich duidelijk uit tegen de benoeming van een vijfde wethouder, minder dan een jaar voor de verkiezingen. De VVD suggereerde dat de andere vier wethouders het werk er prima bij hadden kunnen doen. De PvdA verbaasde zich over het feit dat De Graaf op de achtergrond betrokken blijft bij de fractie van de ChristenUnie. ,,Dan hebben we dus een schaduwwethouder.’’

‘Belangrijk dat zo’n stemronde geheim is’

Van den Born zelf snapt die kritiek, die hij allerminst persoonlijk opvat. Hij kreeg immers, vanwege zijn werk als raadslid, kort voor de stemming alle lof toegezwaaid. ,,En iedereen heeft me na afloop gefeliciteerd. Maar, natuurlijk, het is ongelukkig, zo’n minieme meerderheid. Maar het is de mening van de raad. En daarom is het ook zo belangrijk dat zo’n stemronde geheim is. Blij ben ik er niet mee, maar het houdt een nieuwe wethouder nuchter.’’

Burgemeester Marcel Thijsen verwelkomde hem met een knipoog. ,,Raadslid is het hoogste wat je kunt zijn. U maakt nu deel uit van het college en het college neemt besluiten. Een wethouder in zijn eentje doet niks.’’ Van den Born heeft dinsdag zijn eerste collegevergadering. De Graaf wordt financieel adviseur voor de gemeente Emmen. Steunfractielid Jan de Jonge volgt Van den Born op in de raad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe