Minister: aangifteplicht bij seksueel misbruik binnen Jehovah's Getuigen

Het landelijk hoofdkwartier van Jehovah's Getuigen in Emmen. Foto archief Jaspar Moulijn

Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming (VVD), wil dat er een aangifteplicht komt bij seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin nog drie actiepunten staan.

Hiervoor onderzoekt hij de mogelijkheid voor een nieuwe wet om de verantwoordelijkheid van besturen van particuliere organisaties bij seksueel misbruik vast te leggen. De minister wil het strafbaar stellen als een bestuur geen aangifte doet als ze weet heeft van seksueel misbruik binnen de organisatie. Onderzocht wordt voor welke particuliere organisaties en bij wat voor vorm van misbruik de meldplicht gaat gelden. Eind 2020 informeert de minister de kamer over het wetsvoorstel.

Minister: Bestuur Jehovah’s Getuigen stelde zich laakbaar op

De gemeenschap van Jehovah’s Getuigen ligt al tijden onder vuur voor de manier van afdoen van meldingen van seksueel misbruik. Begin dit jaar uitte Dekker kritiek op het bestuur van Jehovah’s Getuigen. Die weigerde om de aanbevelingen uit het rapport over seksueel misbruik over te nemen. Na een laatste gesprek in februari besloot de minister dat de maat vol was en dat er maatregelen van buitenaf moeten worden opgelegd, schrijft hij in de brief.

‘Slachtoffers van seksueel misbruik in Nederland hebben ongeacht de levensgemeenschap waartoe ze behoren hetzelfde recht op hulp, zorg en rechtvaardigheid. Dit zou voor de leden binnen de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen niet anders moeten zijn, enkel omdat het bestuur zich zo laakbaar opstelt. Dit vraagt dan ook om actie vanuit de overheid om besturen van dit soortorganisaties waar nodig wettelijk te dwingen om seksueel misbruik te melden.’

Meldpunt

Een andere maatregel is dat er slachtoffers van seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen zich kunnen melden bij Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland. Het meldpunt wordt hiervoor speciaal uitgebreid met specifieke expertise over gesloten gemeenschappen.

Ook krijgt de Stichting Reclaimed Voices van de Groninger Frank Huiting een grote rol. De stichting krijgt geld om hun activiteiten om slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap te ondersteunen.

De Stichting Reclaimed Voices verzamelde tientallen verhalen over seksueel misbruik van kinderen in de gemeenschap. De stichting heeft kritiek op de wijze waarop slachtoffers behandeld worden als ze kenbaar maken wat hen is overkomen. Vaak moeten de jonge slachtoffers ten overstaan van meerdere ouderlingen hun verhaal vertellen en wordt hen op het hart gedrukt om te ‘vergeven’. Ook zou het doen van aangifte worden ontmoedigd. Dat werd bevestigd in een onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Huiting is onder de indruk van de acties van de minister. ,,Dit is de essentie van waar we al die tijd voor gestreden hebben. Dit is een enorme erkenning voor de slachtoffers.’’

Vervolgonderzoek

Er komt volgend jaar een vervolgonderzoek van het ministerie naar de aangiftebereidheid en omgang met meldingen van seksueel misbruik binnen een gesloten gemeenschap. Het eerdere onderzoek geeft een indicatief beeld, maar is volgens Dekker niet representatief genoeg.

Longread: Wat gebeurt er achter het rode hek in Emmen?

In Emmen staat het landelijk hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen. Vorig jaar maakte Dagblad van het Noorden een verhaal over hoe het er in de gemeenschap aan toe gaat en interviewde hiervoor leden uit de gemeenschap. Ook werd er een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor, waar 140 mensen wonen en werken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe