De tientallen boeren die na afloop van een demonstratie op 8 juli bij de poort van Attero in Wijster werden opgepakt en afgevoerd, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Gaat de aangekondigde kantonrechterzitting in Assen in november door? De boeren en hun advocaten hebben nog niets gehoord.

Ruim 60 mensen - mannen, vrouwen en kinderen - werden na afloop van de blokkade op het erf van akkerbouwer Henk Fikkert in Wijster door een heuse politiemacht gearresteerd en in busjes gezet naar het politiebureau in Assen. Wie weigerde een boete te betalen, kreeg een brief mee dat hij of zij zich op 19 november moet verantwoorden voor de kantonrechter in Assen. Wat de beschuldigingen zijn, is nog altijd onduidelijk.

Na de massale arrestatie is het stil gebleven. Worden de boeren nog vervolgd? Of een deel wel en een deel niet? En moeten ze inderdaad over drie weken voor de kantonrechter in Assen verschijnen? Het Openbaar Ministerie (OM) wil daar nog niets over zeggen. Volgens een woordvoerder worden eerst de boeren en hun advocaten geïnformeerd. ,,Pas daarna komen wij met informatie naar buiten.”

‘OM had proces verbaal nog niet ontvangen’

Albert Elema, advocaat van Fikkert, heeft het OM tot twee keer toe verzocht om het dossier. ,,Vergeefs. Beide keren kreeg ik te horen dat het OM het proces-verbaal nog niet had ontvangen van de politie.’’

Ook advocaat Tjalling van der Goot van advocatenkantoor Anker en Anker heeft nog niets gehoord van het OM. Hij staat ongeveer vijftig boeren bij die bij acties tegen het kabinetsbeleid door de politie zijn opgepakt of beboet, onder hen ook actievoerders die in Wijster waren. ,,Ons kantoor staat een flink aantal boeren bij van de Farmers Defence Force die bij verschillende acties een strafbeschikking hebben ontvangen nadat zij met een trekker op de snelweg of autoweg hadden gereden.”

Van der Goot heeft daar verzet tegen aangetekend. ,,Een belangrijke reden voor de boeren om niet akkoord te gaan met de door het Openbaar Ministerie opgelegde straf, is gelegen in het feit dat zij stellen de acties te hebben uitgevoerd in het kader van een (rechtmatige) demonstratie.” Volgens de advocaat is tot nu toe geen enkele boer voor de rechter gedaagd ,,Ook cliënten die in 2019 na een boerenprotest een strafbeschikking kregen, zijn nog niet gedagvaard. In het geval van de Wijster-boeren zijn voor zover ik weet, ook nog geen zittingen gepland. De bal ligt bij het OM”, zegt Van der Goot.

Grote politiemacht

De demonstratie bij Attero in Wijster was vooraf niet gemeld en dat had volgens Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), wel gemoeten. Ook werden, om de blokkade meer gewicht te geven, trekkers ingezet en dat was toen niet (meer) toegestaan.

Waarom de politie pas ingreep nadat de blokkade was opgeheven, sommige demonstranten al naar huis waren en de rest voor de nazit op het erf van Fikkert was neergestreken, is tot dusver niet duidelijk geworden. Justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) schreef vorige maand aan de Tweede Kamer dat er die dag niet of nauwelijks viel te praten met de demonstranten. Om escalatie te voorkomen, moest volgens hem wel een grote politiemacht worden ingezet.

Dit beeld staat haaks op de eigen waarnemingen van deze krant, die van begin tot eind bij de actie aanwezig was. Om de sfeer te typeren, liggen kwalificaties als ontspannen en gemoedelijk meer voor de hand.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Boerenprotest