Natte winter? Waterbeheer nog altijd op zomerstand

Waterschappen in Zuid-Drenthe doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden om zo de grondwaterstand op te krikken.

Normaal gesproken staan in het najaar en winter sluizen en stuwen open om water af te voeren naar het IJsselmeer. Door de extreme droogte van dit jaar is het tegenovergestelde gaande: er wordt nog steeds water uit het IJsselmeer naar Drenthe gepompt.

Aanvoer vanuit IJsselmeer nog hard nodig

Het lijkt een natte winter tot dusver, maar schijn bedriegt. Om de grondwaterstand komend voorjaar enigszins op een acceptabel niveau te krijgen, van groot belang voor alles dat groeit en bloeit, is het vasthouden van alleen het hemelwater niet voldoende. Vandaar dat de aanvoer vanuit de voormalige Zuiderzee nog hard nodig is, zo wordt gezegd.

,,Er valt niet genoeg neerslag om het grondwater aan te vullen. Daarom staan onze stuwen nu op de zomerstand in plaats van de winterstand. Zodoende kunnen het water in sloten en beken vasthouden en het op die manier als het ware in het grondwater duwen’’, zegt Martin Hilferink, woordvoerder van waterschap Vechtstromen.

‘Voor hogere zandgronden is uitdaging het grootst’

Bij waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is de situatie niet anders. Herald van Gerner verwacht dat het vasthouden van water in combinatie met de nog te verwachten neerslag net voldoende zal zijn om in het voorjaar ‘enigszins op niveau’ te zitten. ,,Voor de hogere zandgronden, zoals de hoge delen van het Drents plateau, de stuwwallen bij Havelte en Steenwijk en de Sallandse Heuvelrug, is de uitdaging het grootst’’, aldus Van Gerner.

Een goede grondwaterstand is van levensbelang voor de landbouw. Uiteraard varen ook bezitters van tuinen wel bij de aanwezigheid van voldoende water.

In Noord-Drenthe minder nijpend

Het watertekort is niet overal even nijpend. Zo nemen de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, actief in Groningen en Noordoost-Drenthe, nog geen maatregelen. ,,Er wordt over gesproken en we denken erover na. We monitoren de situatie constant en kunnen snel ingrijpen’’, laat een woordvoerster weten.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is ook een onderzoek gestart naar de effecten van een droge, gemiddelde en natte winter op de grondwaterstanden. De uitkomsten zijn belangrijk, weet Van Gerner. ,,Indien nodig kunnen we tijdig bijsturen.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.