Het loopt zo langzamerhand de spuigaten uit met de overlast in de natuur. De toegenomen drukte noopt Het Drentse Landschap tot de inzet van een extra handhaver.

De stichting beheert 9000 hectare aan natuurterreinen in Drenthe. De recreatieve druk loopt op en daarmee ook de overlast. ,,We kunnen wel een hele batterij aan nieuwe boa’s gebruiken’’, zegt woordvoerster Paulien Zomer. ,,Het is echt niet normaal meer.’’

‘Met goed gastheerschap redden we het niet meer’

Vooralsnog gaat het om één vacature, voor 24 uur per week. ,,Op dit moment hebben enkele van onze rayonbeheerders en vrijwillige medewerkers boa-bevoegdheid. Uitbreiding is echt nodig. De klachten van goedwillende bezoekers nemen snel toe en onze mensen in de buitendienst krijgen het geregeld zwaar te verduren als ze mensen erop wijzen dat ze op de paden moeten blijven. Zij zijn gastheer en mogen geen bonnen uitschrijven. Maar met goed gastheerschap redden we het niet meer.’’

Ook bij andere natuurbeheerders, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, is de behoefte aan extra handhavers groot. Zomer hoopt dat de boa-capaciteit op korte termijn op provinciaal niveau wordt opgepakt. ,,Dat moeten we gezamenlijk regelen.’’

‘Provinciale aanpak is ideaal’

Fred Prak van Natuurmonumenten denkt er net zo over. ,,Wij zouden graag extra toezichthouders inzetten, maar financieel gezien kunnen we die mensen niet zomaar even inhuren. Een provinciale aanpak, waarbij de mensen kunnen worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn, zou ideaal zijn.’’

De Rijksoverheid heeft extra middelen toegezegd, die via de provincies worden uitgekeerd. Prak: ,,Maar de provincie is helaas nog niet voornemens deze boa-vergoeding aan ons over te maken. Dat is jammer. Wij hebben als groene organisatie een beperkt aantal boa’s. Dit aantal zouden we met het oog op de toegenomen drukte zeker kunnen verdrievoudigen.’’

Vrouw liet honden opzettelijk achter reeën aan rennen

Dat de nood hoog is, blijkt volgens Zomer dagelijks ‘in het veld’. ,,Wij kunnen niet 24/7 toezicht houden. Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeft dat ook niet. Maar de dagelijkse praktijk is helaas anders. Vanwege de krokusvakantie is het deze week nog drukker in de natuur. Het gaat er niet om dat er bonnen worden uitgeschreven, maar ook preventie en het uitdelen van waarschuwingen. Als dat gebeurt door iemand die een bonnenboekje op zak heeft, komt de boodschap duidelijker over.’’

Zo stuitte een niet-boa van het Drentse Landschap zeer recent op een vrouw, die haar honden opzettelijk achter reeën aan liet rennen. ,,Dat was zo leuk voor haar honden. Dan heb je toch echt geen flauw benul waar je mee bezig bent.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe