Binnen vijftien jaar 220.000 huizen erbij, dat is dik twee steden als Groningen. Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe schrikt er wel van. „Bouw die huizen vooral binnen de bestaande steden.”

De discussie over de vraag of Noord-Nederland - inclusief Flevoland - 320.000 in plaats van 100.000 huizen extra moet bouwen om de overvolle Randstad te ontlasten, brandt maandag meteen los. De vier provincies bieden meer ruimte voor wonen, op voorwaarde dat er betere spoorverbindingen komen in de vorm van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en een verbetering van de bestaande verbinding.

Ook in het Noorden neemt druk op ruimte toe

Hoekstra is verrast. Na kort overleg met zijn zusterorganisatie in Groningen zegt hij gemengde gevoelens te hebben. „Het is goed om de stedelijke netwerken in het Noorden met betere spoorverbindingen te versterken. Maar we hebben wel grote vraagtekens bij de aantallen woningen die ze willen realiseren.”

Ook in het Noorden neemt de druk op de ruimte enorm toe. Natuurontwikkeling, duurzame landbouw, zonneparken en windturbines, het vraagt allemaal ruimte. „Daarom pleiten we er voor om zoveel mogelijk in de bestaande steden en dorpen te bouwen.”

‘Maak woningen van winkels’

Nu hebben alleen al de Drentse steden Assen, Hoogeveen en Emmen 100.000 vierkante meter aan winkeloppervlak die een nieuwe bestemming moet krijgen, stelt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl daar tegenover. Er is een overschot aan winkelruimte ontstaan door te enthousiast bouwen in het verleden en doordat we nu vaker online inkopen doen.

„Dus we kunnen binnen de steden heel wat bouwen en we kunnen ook de hoogte in. Maar we zullen er niet aan ontkomen dat we ook buiten de steden gaan bouwen”, stelt Bijl.

Landelijk zouden er 1 miljoen huizen bij moeten komen om in de toekomst iedereen een goede woning te bezorgen. Hoekstra vraagt zich sterk af of het nodig is een flink deel daarvan in Noord-Nederland te bouwen. Hij wijst op een onderzoek van het Groningse bureau KAW Architecten waaruit blijkt dat er in de bestaande wijken nog zomaar 500.000 tot 700.000 woningen te realiseren zijn.

Randstedelingen kopen nu al huizen weg

Bijl echter wijst er op dat in de noordelijke provincies de vraag naar huizen vanuit de Randstad flink toeneemt. „Dit leidt er toe dat starters nog moeilijker aan een huis kunnen komen. Ook daarom zullen we dus extra moeten bijbouwen.”

Bijl en zijn collega-bestuurders in het Noorden zitten op het vinkentouw of een nieuwe regeringscoalitie de noordelijke plannen meeneemt in het regeerakkoord. Daarnaast moet de discussie over de extra woningbouw in de noordelijke politiek natuurlijk ook gevoerd worden. Voor wat betreft de spoorverbindingen benadrukt Bijl dat het belangrijk is om eerst te beginnen met de verbetering van de bestaande verbinding met de Randstad. „Want voor de Lelylijn er ligt, ben je zo tien tot vijftien jaar verder.”

„Ik vind de plannen eenzijdig”, vindt Hoekstra. „Het gaat alleen over spoorlijnen en woningbouw. We moeten ook investeren in natuur en landschap, dan blijft ons gebied aantrekkelijk om te wonen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe