In Borger-Odoorn liggen er miljoenen euro’s klaar ter compensatie van de vele windmolens in de gemeente. Maar hoe inwoners dat geld van overheden onderling moeten verdelen, levert nu flinke discussie op.

Drie miljoen euro is er de komende tien jaar te besteden in zeven kernen van de gemeente waar windturbines staan. Inwoners, verenigd in de Bewonersadviesgroep (BAG), mogen onderling uitmaken hoe en waar dat geld terecht komt. Zolang het de leefbaarheid maar ten goede komt. Na een jaar overleg hebben zij die spelregels nu eensgezind klaar. Maar bij de bijbehorende centen dreigt het mis te gaan.

Politiek moet knoop doorhakken

Grootste dorp Nieuw-Buinen wil dat de helft van het bedrag verdeeld wordt op basis van inwoneraantal. De anderen willen die invloed van het aantal mensen naar beneden schroeven en pleiten voor een hoger vast bedrag per kern.

Daarmee is het 6 tegen 1 in het nadeel van Nieuw-Buinen. Maar de geëiste unanimiteit door de gemeente is niet behaald. Dus heeft de adviesgroep het besluit daarover teruggegeven aan de politiek. De gemeenteraad moet de knoop maar doorhakken.

Waar schuurt het? Het voorstel van het zestal is om 70 procent als vast en gelijk bedrag aan iedere kern te geven en de overige 30 procent te verrekenen op basis van inwoneraantal. Nieuw-Buinen wil 50/50. Saillant: andere grote kernen als Valthermond en 2 e Exloërmond zouden financieel ook profiteren van het voorstel van Nieuw-Buinen maar staan toch aan de andere kant van de discussie.

Om uit de impasse te komen velde het gemeentebestuur een salomonsoordeel door in het midden te gaan zitten: 60 om 40 procent. Daar is geen van de betrokkenen heel gelukkig mee.

Ook in de gemeenteraad van Borger-Odoorn doet dat compromis de wenkbrauwen fronzen. Een flink deel van de raadsleden wil dat het voorstel weer terug gaat naar de tekentafel van de inwoners.

‘Dit is geen voetbalwedstrijd’

Voorzitter Cor Kloen van de BAG wil er best nog eens naar kijken maar vindt dat het besluit nu eigenlijk bij de politiek ligt. ,,We zijn het eens geworden dat we het niet eens werden over de percentages. Dus hebben we het teruggelegd bij de gemeente. Maar natuurlijk is onze deur nu niet dicht voor overleg.’’

Kloen beschouwt de discussie over het geld als een smetje op een succesvol proces. ,,Ik ben heel trots op wat we bereikt hebben. We zijn begonnen op nul en hebben het met de spelregels toch goed geflikt met elkaar. Dat we op dit punt even struikelen is jammer.’’

Als onafhankelijk voorzitter staat hij dubbel in de discussie. ,,Nieuw-Buinen is nu een beetje de kwaaie pier. Normaal gesproken verlies je bij 6-1, maar dit is geen voetbalwedstrijd.’’

‘Huilend meisje’

Marinus Hulshof, BAG-lid namens Drouwenerveen, is harder in zijn kritiek. Hij vertegenwoordigt het kleinste aantal inwoners van de groep en is niet blij met de actie van de grootste partij aan tafel. Vorige week sprak hij namens de zes overige kernen de gemeenteraad toe tijdens een digitale vergadering. Daar zei hij: ,,Nieuw-Buinen is het als het meisje in de klas dat het hardste huilt en koste wat het koste haar zin wil hebben. Dit heeft weinig met een democratische beslissing te maken.’’

Dat spreekwoordelijke meisje in de klas is Joke Rietel die namens Nieuw-Buinen deel uitmaakt van de bewonersgroep. Haar lezing is anders: ,,Huilend meisje is nog netjes vergeleken met wat er intern gezegd is. Mensen die dat zeggen moeten zichzelf een spiegel voorhouden. Als er wordt gezegd dat wij niet solidair zijn naar kleinere kernen kan ik alleen maar zeggen dat er andersom niet sociaal naar ons wordt gedaan.‘’

Rietel is namens Nieuw-Buinen bereid akkoord te gaan met de gulden middenweg van het gemeentebestuur. ,,We zij er niet blij mee, maar accepteren het compromis. Je verlies nemen hoort er ook bij. Als anderen dat niet doen, en daar lijkt het sterk op, is het echt hommeles.’’

‘Superwipkip’

Is het verschil tussen beide kampen dan te groot om te overbruggen? Voorzitter Kloen denkt van niet. Hij ziet de 12.500 euro verschil per jaar tussen beide voorstellen in het voor- of nadeel voor Nieuw-Buinen niet als levensgroot: ,,Dat is ongeveer een superwipkip.’’

Joke Rietel gebruikt een andere rekensom: ,,Bij 70/30 procent krijgen we in Nieuw-Buinen 14,70 euro per inwoner en in Drouwenerveen 120 euro. Dat is toch raar?’’

Verschil met Aa en Hunze

Na de verdeling van de overheidsgelden -de miljoenen komen van de gemeente en provincie- volgt de volgende hobbel. Er komt ook nog een smak geld vanuit de windparken zelf. De verdeling daarvan leverde in buurgemeente Aa en Hunze flinke strijd op tussen de verenigde bewoners in een omgevingsadviesraad en windboeren. Met name over de zogenaamde burenregeling, waarbij mensen die dichtbij windturbines wonen worden gecompenseerd.

Kloen denkt dat in Borger-Odoorn de verhoudingen anders liggen. ,,Ik zie het niet per se als hobbel hoor. Wij hebben bewezen dat we de olifantenpaadjes goed kunnen vinden. Wij staan elkaar niet naar het leven en komen ook daar wel weer uit.’’

De belangrijkste keuze is of de burenregeling individueel of collectief moet worden uitgekeerd. De bewonersadviesgroep van Borger-Odoorn neigt naar het laatste. En dat is anders dan de bewoners in Aa en Hunze bepleiten. ,,Dat is dan niet anders’’, stelt Kloen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe