Nieuwe poging tot woningbouw aan Het Haagje in Hoogeveen (waar nog vervuiling in de bodem zit)

Deze locatie aan Het Haagje krijgt mogelijk woningbouw Foto: DvhN

Op de voormalige locatie van een garagebedrijf en café aan Het Haagje in Hoogeveen komt mogelijk woningbouw. De gemeente Hoogeveen wil daartoe grond verkopen aan een ontwikkelaar uit Meppel.

Al jaren wordt geprobeerd het braakliggende terrein, waar vroeger garagebedrijf Scholing en café ‘t Keldertje stonden, een nieuwe bestemming te geven. Meerdere initiatieven zijn de revue gepasseerd, maar tot op heden zonder resultaat.

Herontwikkeling

Een intentieovereenkomst tussen de gemeente Hoogeveen, die een deel van de grond in eigendom heeft, en Keur & Rumph Vastgoed uit Meppel moet een (nieuwe) slinger aan de herontwikkeling geven.

Deze ontwikkelaar denkt aan de bouw van woonappartementen en de komst van sociale woningbouw. Daarover is Keur & Rumph Vastgoed is gesprek met corporatie Woonconcept.

Grondverkoop

Hoogeveen wil het perceel grond, dat de gemeente in eigendom heeft, wel verkopen aan de ontwikkelaar uit Meppel. Momenteel wordt daarover onderhandeld. Het perceel heeft een boekwaarde van 385.000 euro.

Voor het perceel waar vroeger Garage Scholing gevestigd was heeft Keur & Rumph Vastgoed een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de familie Scholing, die de grond in eigendom heeft. De ontwikkelaar wil de naastgelegen gronden van de gemeente Hoogeveen graag bij de plannen betrekken.

Deze grond is echter vervuild. Bij verkoop van het perceel moet er dus eerst bodemsanering plaatsvinden.

Doorn in het oog

Jarenlang was het gebied in de hoek van Het Haagje met de Wolfsbosstraat een doorn in het oog van omwonenden en politieke partijen. Branden in leegstaande panden zorgden voor ruïnes die maar niet werden opgeruimd.

Met enige regelmaat werden er vragen over gesteld in de gemeenteraad. In 2015 zette de gemeente Hoogeveen, onder dreiging van een dwangsom, vaart achter de sloop van de twee bouwvallen. Daarna stokte elk initiatief om het terrein te herontwikkelen.

menu