Vijftien pluimveehouders uit Drenthe komen in actie tegen de ophokplicht van hun kippen. Die mogen al 34 weken niet naar buiten vanwege dreigende vogelgriep. Ze verwijten de politiek traag- en laksheid.

Sinds het najaar van 2020 zit het pluimvee in Nederland verplicht binnen om de verspreiding van het besmettelijke vogelgriepvirus tegen te gaan. Vijftien Drentse biologische en vrije-uitloop kippenboeren, verzameld in de studiegroep Witteveen en omstreken, zijn het na 34 weken wel zat. Zij stuurden een brandbrief naar Tweede Kamerleden en minister Schouten van Landbouw.

Afgeschaald tot scharrel

In de grensregio zien de briefschrijvers met lede ogen aan dat de Duitse kippen -soms vlak over de grens- al weer buiten scharrelen. Dat geldt ook voor België, Engeland en vogelgriepbrandhaard Polen. In dierentuinen, dierenweides en bij hobbyboeren loopt het pluimvee eveneens weer buiten.

De Drentse boeren balen omdat ze hun beesten graag ook in de buitenlucht zien, en vrezen daarbovenop voor hun inkomsten. Ze bepleiten nu een einde aan de ophokplicht in bepaalde regio’s waar de dreiging van vogelgriep volgens hen weg is, zoals in Drenthe.

Na 16 weken ophokken, februari van dit jaar, verloren de vrije-uitloop-eieren hun status. Ze werden afgeschaald tot scharrel en voor een lagere prijs verkocht. Daarmee wordt de markt voor duurzame eieren flink verstoord, stellen de ondernemers in hun brandbrief. Want de buitenlandse producten kunnen wel weer als vrije-uitloop worden verkocht.

‘We zijn zo een jaar verder’

Pluimveehouder Mariska Oving uit Odoornerveen is een van de initiatiefnemers van de brandbrief. ,,Dit duurt echt te lang. Dit raakt ons in het hart en in de portemonnee.’’

Terwijl de meeste politieke partijen al reageerden op de noodkreet van de Drentse boeren, blijft het vanuit het ministerie van Landbouw vooralsnog stil. Oving hekelt de opstelling van de minister. ,,Ze hebben hun mond vol over dierenwelzijn, bakkeleien over een nieuwe dierenwet maar voor ons ontbreekt iedere urgentie. Met een zomerreces en een formatie voor de boeg zijn we zo een jaar verder.’’

Het ministerie van Landbouw ontkent de Drentse brief te hebben ontvangen en zegt toe dat de pluimveehouders snel een reactie krijgen van minister Schouten als het schrijven gelezen is. Volgens een woordvoerder van de minister is een opheffing van de ophokplicht op dit moment niet aan de orde. Per week vindt er in Den Haag een risicobeoordeling plaats. Als er versoepelingen, mogelijk zijn beloofd de minister de boeren en de Tweede Kamer dat meteen te laten weten.

‘Verwarring bij consument voortaan voorkomen’

Bij de studieclub blijft het niet bij mopperen op Den Haag. Ze stuurden gelijk een wensenlijstje mee. Daarop een Europees vaccinatieprogramma tegen vogelgriep, een einde van de ophokplicht voor in ieder geval de regio Drenthe, en een einde aan het gegoochel met eiertitels. Oving daarover: ,,Als de overheid voortaan een ophokplicht afroept, behoudt dan de status vrije-uitloop en biologisch. Dan kunnen wij onze eieren blijven verkopen en voorkomen we verwarring bij de consument.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe