Oeps, toch meer klachten over stankbedrijven in Wijster. Meldingen verdwenen in een soort spambak

Een medewerkers van Noblesse bij het biobed dat de stank moet verminderen. Foto: archief Gerrit Boer

De gemeente Midden-Drenthe heeft vijf klachten van omwonenden over stankoverlast door bedrijven op het ETP-terrein in Wijster over het hoofd gezien.

‘Tot onze spijt hebben we moeten constateren dat een vijftal ingediende meldingen aan onze aandacht zijn ontsnapt. We nemen elke klacht serieus en hebben deze meldingen dan ook direct opgepakt en voor behandeling doorgezet naar de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe’, schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Artikel in DVHN spoorde gemeente aan nog eens goed te kijken

Aanleiding om nog eens goed te kijken was het artikel van 17 april in deze krant over de klachten van omwonenden van het bedrijventerrein, waar vooral slachtafvalverwerker Noblesse voor de nodige overlast zorgt. Met gepaste trots meldde het college dat van begin januari en tot eind maart ‘slechts twee’ meldingen waren binnengekomen.

Navraag van deze krant bij mensen, die in de buurt van Noblesse wonen, leverde een heel ander beeld op. Een van hen zei niets te geloven van het aantal van twee klachten, omdat hij zelf bij herhaling gevallen van overlast meldde. Ook in de door het college genoemde periode. Hij vroeg zich af of meldingen wel goed doorkwamen, omdat het volgens hem een hele toer is om een klacht in te dienen.

Kwamen meldingen in een soort spambak terecht?

Als reactie op het verhaal ging de gemeente naar eigen zeggen nog eens goed zoeken in het digitale klachtenloket. En toen doken er nog eens vijf extra meldingen op. De gemeente onderzocht waar het misging en is tot de conclusie gekomen dat de klachten ‘niet goed in beeld kwamen’ en dat de manier van signaleren ‘te kwetsbaar was ingeregeld’. In begrijpelijk Nederlands lijkt het erop neer te komen dat de meldingen in een soort spambak verdwenen.

Inmiddels is het digitale meldpunt aangepast, laat het college weten, zodat direct adequaat kan worden gehandeld wanneer een klacht of melding via het meldpunt wordt ingediend. ‘We hebben de zaken nu op orde en u kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van de meldingen nu goed is geregeld’, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. Met één van de melders is contact geweest om uit te leggen waarom de techniek haperde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe