Het Projectenbureau Drenthe, dat meer banen en bedrijvigheid naar Drenthe moet halen, blijft weerstand oproepen in Provinciale Staten van Drenthe.

Het Projectenbureau Drenthe, dat meer banen en bedrijvigheid naar Drenthe moet halen, blijft weerstand oproepen in Provinciale Staten van Drenthe.

Vooral de oppositie heeft grote twijfels over het nut van het bureau dat er in 2014 kwam.

Niet dat de directe toekomst in gevaar is voor het projectenbureau van directeur Henk Klaver, dat is gehuisvest in Huize Tetrode aan de Brink in Assen. Gedeputeerde Staten willen dat het bureau in elk geval tot eind 2018 actief is. ,,Het bureau fungeert als oliemannetje van de economie'', schetste gedeputeerde Henk Brink gisteren in de statencommissie financiën, cultuur, bestuur en economie. Het bureau heeft een aanjaagfunctie en werpt volgens het dagelijks bestuur zijn vruchten af.

Zinvoller besteed
Maar de oppositiepartijen vinden dat een kwart miljoen euro (dat het bureau de provincie kost) veel zinvoller kan worden besteed. Een ton daarvan wordt besteed aan initiatieven, de rest is salaris. ,,Dit projectbureau zit op de stoel van ambtenaren, Kamer van Koophandel, UWV en Gedeputeerde Staten'', concludeerde PVV'er Harry Bronts. Onverbloemd: ,,Met de oprichting van het projectenbureau is een baan gecreëerd voor het projectenbureau zelf.'' Behalve de directeur werkt er een (halve) administratieve kracht.

GroenLinks pleitte voor het opheffen van het bureau in deze vorm. Waarom aparte huisvesting met extra overheadkosten, aldus Hans Kuipers. Douwe Oosterveen (Sterk Lokaal) hekelde de magere verslaglegging van de daden van het projectenbureau waarover de Statenleden hun zegje mochten doen. ,,Wij van wc-eend adviseren wc-eend'', sneerde hij.

Kritische geluiden
Opmerkelijk waren ook de kritische geluiden bij collegepartijen VVD en CDA. Piet Moltmaker (VVD) vroeg, net als Oosterveen, om een veel steviger motivatie, Siemen Vegter (CDA) vindt het projectenbureau in deze vorm juist veel te kwetsbaar. ,,Een krachtig en groter bureau is wenselijk, de continuïteit van het bureau is nu niet verzekerd.''

Gedeputeerde Brink benadrukte dat bewust is gekozen voor een externe en stijlvolle ambiance. Dé plek voor ‘een oliemannetje' zoals hij de rol van het bureau omschreef. Op typisch Brinkiaanse wijze probeerde hij met uitwaaierende zinnen alle twijfels weg te nemen, maar helemaal slaagde hij daarin niet. Oliemannetjes en wc-eenden bleven regelmatig door het bij vlagen venijnige debat heen paraderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe