De circa tweehonderd vakantieparken in Drenthe maken gestaag een verandering door. Acht willen tot de parels van de recreatieve voorzieningen behoren, 22 krijgen een nieuwe bestemming als woonwijk of een ander soort woonvoorziening.

Woensdag is er een videomeeting over de vraag hoe je voorkomt dat recreatieparken hun oorspronkelijke bestemming verliezen doordat mensen er, dikwijls uit nood, permanent gaan wonen. „Hierbij zijn gemeenten, woningcorporaties, politie,
en hulpverleningsinstanties betrokken”, vertelt woordvoerder Chantal Zwaving van het project Vitale Vakantieparken.

Aantrekkelijk aanbod

Dit project van de provincie Drenthe en zeven gemeenten moet ertoe leiden dat Drenthe een voor de toerist aantrekkelijk aanbod van vakantieparken krijgt. Het betekent onder meer dat er geen ruimte meer is voor permanent wonen op vakantieparken. Sommige bedrijven staan daardoor voor een harde keuze: terug naar de oorspronkelijke bestemming (recreatie) of kiezen voor een andere toekomst.

Holle Drift in Schipborg heeft die keuze al gemaakt. Dit wordt nu een soort woonwijk, zo blijkt uit een verslag aan Provinciale Staten. Het parkje had zo veel permanente bewoners, die er ook niet weg wilden, en de slotsom was dat het achttien huisjes tellende park geen toekomst had in de recreatie. De gemeente Aa en Hunze besloot daarom de recreatiebestemming te veranderen in wonen.

Het lijkt voor de hand te liggen dat meer vakantieparken een dergelijke bestemming krijgen, maar dat is volgens Zwaving niet gezegd. Het kunnen bijvoorbeeld ook woonvormen voor de zorg worden, of iets dergelijks. Voor elk afzonderlijk park moeten de exploitanten samen met de gemeente bekijken wat de beste bestemming is. Bij Holle Drift is de transformatie zo goed als voltooid, maar bij de andere parken is dat nog niet zo ver.

Provincie en gemeenten hebben subsidie beschikbaar

De andere kant van de medaille is dat het project moet leiden tot vakantieparken waar de toerist zich op en top thuis voelt en kan doen waar hij of zij zin in heeft. Acht parken hebben zich gemeld voor het project excellente vakantieparken. Zij kunnen maximaal 100.000 euro subsidie krijgen om uit te groeien tot de parels in hun segment. Ook hier is geen algemene noemer hoe het gaat worden: een rustige natuurcamping voor 55-plussers is nu eenmaal heel iets anders dan een vakantiepark voor gezinnen.

„We gaan uit van het principe één park, één plan”, zegt Zwaving. „Ondernemers die aan het programma willen meedoen, kunnen zich melden bij onze website . Als ze aan bepaalde criteria voldoen, dan kunnen ze met hulp van adviseurs een bedrijfsplan opstellen. Als we dat een goed plan vinden, dan kun je subsidie krijgen om het uit te voeren. Twee belangrijke criteria zijn wel duurzaamheid en innovatie.”

Tegenslagen

Drenthe startte in 2018 met het project Vitale Vakantieparken. Het ondervond wel enige tegenslagen. Zo was oorspronkelijk de bedoeling dat het rijk via een zogenoemde Regiodeal de helft van de begroting van 10 miljoen euro zou dekken. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) honoreerde de aanvraag echter niet.

De tweede tegenslag is de coronacrisis. Die betekende vooral afgelopen voorjaar een enorme strop voor veel vakantieparken. De grote toestroom van toeristen in de zomermaanden maakte dit gedeeltelijk goed. Daarnaast was het afgelopen jaar als gevolg van de vele beperkingen veel lastiger om bijeenkomsten te plannen waar de initiatiefnemers de ondernemers en andere belanghebbenden konden bijpraten.

Dit neemt niet weg dat er woensdag dus een digitale bijeenkomst is over een betrekkelijk nieuw aspect van het project: voorkomen dat mensen op een recreatiepark gaan wonen. Zwaving: „Mensen die vakantie vieren op een vakantiepark, vinden het meestal niet prettig als daar veel mensen permanent wonen, dat gaat toch ten koste van de vakantiesfeer. Het is gebleken dat we meer oplossingen nodig hebben voor mensen die nu na een scheiding of een andere noodsituatie hun toevlucht zoeken tot een recreatiepark. We willen ook voorkomen dat mensen naar een ander park trekken als ze op het ene niet meer terechtkunnen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe