In Hoogeveen gaat veel mis in beleid en uitvoering rond de participatiebanen en -premies, constateerde gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom

Ombudsman maakt gehakt van participatiebeleid Hoogeveen

In Hoogeveen gaat veel mis in beleid en uitvoering rond de participatiebanen en -premies, constateerde gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom Foto: DvhN

Rond het beleid en de uitvoering van de participatiebanen en -premies in Hoogeveen gaat van alles mis, oordeelt gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom. De handelwijze is zelfs in strijd met de wet.

De ombudsman schetst in zijn eindrapport een onthutsend beeld van de praktijk rond participatiebanen in Hoogeveen. In de keten van beleid tot uitvoering gaat veel fout, constateert hij. ,,Het is onsamenhangend en tegenstrijdig.''

'Chaotisch beeld'

Van Egdom doelt op het ondoorzichtige woud aan regels, benamingen, criteria en beloningen. Gaat het om vrijwilligerswerk, een participatiebaan of een werkervaringsplaats? De verschillende aanduidingen, zonder heldere uitleg, geven volgens hem 'een tamelijk chaotisch beeld'.

De participatiebaan, bedoeld voor mensen die vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt, moet deze groep op weg helpen naar betaald of onbetaald werk.

'Geen fatsoenlijke voorlichting of informatie'

Volgens de ombudsman is het voor een inwoner die werkloos is geworden schier onmogelijk om uit te vinden wat de gemeente voor hem of haar kan betekenen. ,,Er is geen fatsoenlijke voorlichtingsfolder en de gemeentelijke website levert geen duidelijke informatie op.''

Hoogeveen handelt volgens de ombudsman sinds 2015 in strijd met de wet, door de participatiebaan niet meer toe te passen. Een gemeente heeft die vrijheid, maar alleen op voorwaarde dat die keuze publiekelijk bekend gemaakt wordt. ,,In mijn onderzoek heb ik geen argumentatie of collegebesluit kunnen vinden'', stelt Van Egdom.

'Onaanvaardbaar'

Volgens hem is de gemeenteraad er evenmin over geïnformeerd. ,,Mij lijkt deze gang van zaken onaanvaardbaar en in strijd met de opdracht die het college op grond van de Participatiewet voor zijn inwoners heeft.''

Het 'bestuurlijke stilzitten', zoals Van Egdom typeert, brengt (financiële) risico's met zich mee. Rechters hebben al meerdere keren een participatievergoeding toegekend, terwijl de gemeente blijft volharden in beleid en uitvoering.

Onderzoek

De ombudsman is zijn onderzoek naar het inzetten van participatiebanen en de toekenning van premie vorig jaar begonnen. Aanleiding waren gesprekken met de Hoogeveense Cliëntenraad, een uitspraak van de bestuursrechter in 2016 en een gemeentelijke oproep aan participatiewerkers zich te melden omdat ze mogelijk toch recht hebben op een vergoeding voor hun werkzaamheden in de periode 2012-2014.

Bij die 'hersteloperatie', waar 67 mensen op gereageerd hebben, plaatst de ombudsman vraagtekens. In totaal werd 48 aanvragen afgewezen. Van Egdom miste echter 'fatsoenlijke motiveringen' en ontdekte 'wezenlijke tekortkomingen'. Hij lichtte tien dossiers door. ,,Aan negen mankeert iets. Met de beste wil van de wereld kan ik dit proces niet als een waardige afsluiting van die periode zien.''

Reactie gemeente

In een reactie op het eindrapport onderschrijft het afdelingshoofd Werk en Re-integratie van de gemeente 'de urgentie en noodzaak' om het beleid en de inzichtelijkheid rond participatiebanen op orde te krijgen. ,,Onze organisatie heeft ervoor gekozen beleid en uitvoering te splitsen. De kloof die ontstaan is tussen beleid en uitvoeringspraktijk zal opgelost moeten worden.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu