Ondanks grote bezwaren van een groep omwonenden is een raadsmeerderheid enthousiast over de plannen voor een Knarrenhof in Peize.

Woningcorporatie Woonborg denkt samen met de initiatiefnemers van ‘Naoberhof Noordenveld’ na over de realisatie van een combinatie van ongeveer twintig levensloopbestendige woningen, waarvan een derde in de sociale huursector en de rest particulier.

‘Laat waarden Peize intact’

Namens de Belangenvereniging Oude Velddijk deelde Tom Kraai bij de gemeenteraadsvergadering de zorgen van de buren van het perceel, waarop vroeger een boerderij stond. ,,Laat de waarden die voor Peize belangrijk zijn: rust, ruimte en groen intact”, was het pleidooi van Kraai en buurman Daniël Daalmeijer.

Zij benadrukten niet tegen woningbouw te zijn, maar zorgen te hebben over de hoeveelheid woningen en het verergeren van de waterproblematiek in de straat. Ook zijn ze niet te spreken over het contact met de gemeente. Dat moet veel proactiever, vinden zij. Daalmeijer en Kraai spreken namens 24 mensen. Een petitie laat volgens hen zien dat hun bezwaren draagvlak vinden.

Burgerparticipatie

Ondanks de zorgen is een meerderheid van de raad enthousiast over de plannen. Hoeveel woningen er precies komen is nog niet duidelijk, het voorstel gaat uit van zoveel mogelijk levensloopgeschikte woningen als passend in de omgeving. VVD hamerde op meer duidelijkheid en onderzoek naar de waterhuishouding en wilde weten of een in de plannen nog niet benoemde tussenvorm mogelijk is.

In de raad ontstond daarnaast discussie over wanneer burgerparticipatie succesvol is. Lijst Groen Noordenveld stelde kritische vragen over het proces en de eerder afgenomen enquête waarmee het draagvlak voor verschillende opties is onderzocht. Harm Holman (CDA): ,,Te vaak zien we als de wensen van omwonenden niet volledig worden gehonoreerd dat het argument is dat de participatie niet goed is.”

Kersvers raadslid Christine Stille van Lijst Groen Noordenveld (LGN) was het met de wethouder eens dat het een goed idee is om te onderzoeken hoe de gemeente Noordenveld participatie vormgeeft maar vroeg hem wel de zorgen van omwonenden mee te nemen in het plan.

De ChristenUnie wilde weten wat andere fracties vinden van het meenemen van de herontwikkeling van de naastgelegen wijk De Vennen. Wethouder Kosters reageerde dat dat, zoals in 2019 afgesproken, in een later stadium onderdeel wordt van het plan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe