Onderwijs wil samen met ouders strijden voor investeringen

Op 14 februari blijven de klaslokalen in Noord-Nederland leeg, leerkrachten staken. Foto DvhN/Kees van de Veen

Het primair onderwijs zoekt steun bij ouders in de strijd voor investeringen in het primair onderwijs. Ouders worden opgeroepen naar de Noordelijke stakingsdag te komen op 14 februari.

,,De steun voor de stakingen neemt landelijk af”, constateert Rinda den Besten, voorzitter van de landelijke PO-raad. ,,Het is natuurlijk ook de derde staking in korte tijd die eraan komt.”

Noordelijke lerarenstaking in Suikerfabriek Groningen

Met uitzondering van enkele Gereformeerd vrijgemaakte scholen gaan alle scholen in het primair onderwijs (PO) in Noord-Nederland op woensdag 14 februari op slot. Leerkrachten en schoolbesturen trekken die dag naar de Suikerfabriek in Groningen om te staken. Ze willen dat er structureel meer geld beschikbaar komt voor het primair onderwijs en willen dat ouders daar het belang ook van inzien.

Kinderen naar huis bij zieke meester of juf

Op de noordelijke staking worden stiptheidsacties aangekondigd. Bestuurders in het primair onderwijs gaan niet langer moeite doen om vervanging te zoeken voor een zieke leerkracht. Bij een zieke meester of juf wordt de klas naar huis gestuurd als er geen directe vervanger beschikbaar is. De schooldirecteuren willen zich niet langer in allerlei bochten wringen om vervanging te zoeken.

Tijdens een extra ingelaste bijeenkomst voor schoolbestuurders uit Drenthe, Groningen en Friesland en de landelijke PO-raad zijn vrijdag in Assen de actiepunten scherpgesteld. Iedere bestuurder moet minimaal een ouder meenemen naar de stakingsbijeenkomst.

,,Wij willen samen met ouders vechten voor beter onderwijs”, zegt Albert Velthuis van Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe. ,,Niet alleen morgen, maar ook over vijftien jaar moet het onderwijs goed zijn.”

‘Lerarentekort is groeiend maatschappelijk probleem’

De schoolbestuurders spreken over een groot maatschappelijk probleem dat alleen maar groter wordt wanneer investeringen uitblijven. ,,Wij hebben een claim van 1,4 miljard euro neergelegd bij minister Arie Slob van Onderwijs”, zegt Den Besten. ,,Als er niks gebeurt blijft het lerarentekort groeien, tot 11.000 in 2025.”

PO-raadvoorzitter Den Besten: ‘Aanwas vanaf PABO blijft achter’

,,Ouders denken vaak dat wij alleen staken voor hoger salaris. Zij zijn misschien zelf werkzaam in de zorg of bij de politie en vinden dat ze ook meer moeten verdienen, volkomen logisch. Maar die salarissen in het primair onderwijs moeten omhoog omdat er een gigantisch lerarentekort aanzit te komen dat ouders direct raakt.”

Volgens Den Besten staken veel leraren dan ook niet primair voor het loon, maar willen ze dat meer geld uiteindelijk leidt tot meer handen in de klas. Een tekort aan leraren morrelt aan de kwaliteit van onderwijs en kan er toe leiden dat klassen vaker naar huis worden gestuurd. ,,We hebben te maken met een vergrijzingsgolf en de aanwas vanaf de PABO blijft achter. Het beroep moet aantrekkelijker gemaakt worden. Dus hoger salaris en minder werkdruk.”

Schooldirecteur Mooibroek: ‘Een juf voor vijftig kleuters is onverantwoord’

De collectieve afspraak om klassen naar huis te sturen bij een zieke leerkracht, moet de impact van het lerarentekort voelbaar maken in de samenleving. De beslissing om een klas geen les te geven, geeft een dubbel gevoel laten de schoolbestuurders weten. ,,Het voelt onnatuurlijk, maar je kunt geen twee klassen bij elkaar voegen en daar een juf opzetten”, zegt directeur Ben Mooibroek van PCBO Ferwerderadiel. ,,Dan moet een juf op vijftig kleuters letten. Onverantwoord. Bovendien lever je dan geen kwaliteit.” Hij krijgt bijval van CKC-bestuurder Velthuis. ,,Onderwijs is geen opvang.”

Noorden start stakingsestafette: ‘Bereidwilligheid in Noorden groot’

Den Besten omschrijft de bijeenkomst in Assen als ‘vruchtbaar en turbulent’. Het Noorden trapt op 14 februari een stakingsestafette af. Op 14 maart wordt het voorbeeld gevolgd door leerkrachten in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. ,,Zolang de minister niet beweegt, hebben wij geen reden om te stoppen met actievoeren. Uit onze ledenpeiling blijkt dat de boosheid en de bereidwilligheid om te staken in het Noorden groot is, daarom trappen we hier af.”

menu