Onderzoek FPK Assen: slaapproblemen spelen rol bij agressief gedrag

Patiënten in de forensische psychiatrie hebben vaker dan gemiddeld slaapproblemen. Die kunnen een rol spelen bij het ontstaan van agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Forensisch psychiater Jeanine Kamphuis van de Forensisch Psychiatrische kliniek (FPK) in Assen concludeert dat in haar promotie-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de FPK verblijven veel psychisch zieke patiënten die veroordeeld zijn voor een (ernstig) strafbaar feit. Ze moeten van de rechtbank behandeld worden.

,,Slaaptekort of een slechte slaapkwaliteit kunnen ons gedrag beïnvloeden. Toch was er in de psychiatrie tot voor kort weinig aandacht voor slaap”’, zegt Kamphuis. ,,Terwijl wel het vermoeden bestond dat patiënten uit de forensische psychiatrie bovengemiddeld aan slaapproblemen lijden.”

Tijdens haar opleiding tot psychiater ging Kamphuis met de onderzoeksgroep van de FPK op zoek naar de relatie tussen slaap en agressie. Zij inventariseerde het slaapgedrag van de patiënten en verzamelde gegevens over uitingen van agressie. Kamphuis vond een duidelijk verband tussen slaapproblemen en agressie. ,,We kunnen niet met volledige zekerheid zeggen dat slaapproblemen de agressie veroorzaken. Agressief gedrag zou bijvoorbeeld ook slaapproblemen kunnen veroorzaken.”

Maar de psychiater vindt wel dat er genoeg aanwijzingen zijn om de slaapproblemen te gaan behandelen met gedragstherapie. ,,Een vervolgonderzoek door een nieuwe promovendus van de universiteit moet uitwijzen of bij verbetering van de nachtrust de agressie daalt.” Kamphuis zou graag zien dat slaap een rol gaat spelen bij de evaluatie in de forensische psychiatrie. ,,We zouden het slaapgedrag ten tijde van de gepleegde delicten moeten nagaan en slaap als factor meenemen in onze risicotaxaties.” Bij een risicotaxatie gaat het om het inschatten van de kans dat een patiënt opnieuw strafbare feiten pleegt. Dat is bepalend voor het advies voor een vervolgbehandeling.

Kamphuis promoveert maandagmorgen bij de faculteit Science and Engineering van de RUG.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe