Onderzoek naar bezuiniging op ambtelijke organisatie in Hoogeveen

De gemeenteraad van Hoogeveen

Het Hoogeveense college gaat onderzoeken waar binnen de ambtelijke organisatie bezuinigd kan worden. Richtlijn is een besparing van 2 procent.

Een motie daartoe werd donderdagavond door bijna alle partijen ondersteund. Alleen de VVD stemde tegen.

Volgens fractievoorzitter Debbie Bruijn is de oproep aan het college te zwak ‘en laat het aan alle kanten lucht en ruimte’. Ze wilde een veel steviger opdracht aan burgemeester en wethouders, om ‘uit het diepe financiële dal’ te komen.

Te weinig

De gemeenteraad vindt dat de samenwerkingsorganisatie met buurgemeente De Wolden te weinig bijdraagt aan de huidige bezuinigingen (‘slechts 450.000 euro’).

Partijen wezen erop dat de ambtelijke organisatie de afgelopen jaren negatief geboerd heeft. ,,We investeren fors in automatisering, maar zien dit niet terug in de besparingen’’, zo werd opgemerkt. Ook huurt Hoogeveen nog altijd veel externe krachten in, maar blijft volgens de raad een efficiencyslag uit.

‘Taken wegstrepen’

Burgemeester Karel Loohuis probeerde de raad nog op andere gedachten te brengen. Volgens hem gaan inwoners de gevolgen van bezuinigingen op het Hoogeveense deel van het ambtelijke apparaat zeker ondervinden. ,,Het betekent gewoon dat je taken moet wegstrepen die je normaal zou uitvoeren.’’

Hij hield de gemeenteraad verder voor dat de tijd van financiële tekorten binnen de samenwerkingsorganisatie mogelijk al dit jaar tot het verleden behoren. ,,Het ziet er naar uit dat we dat met de huidige formatie gaan halen.’’

Afweging

De gemeenteraad wil uiterlijk 1 april 2020 weten wat de zoektocht van het college heeft opgeleverd, uitgesplitst in personeel en budgetten. Daarna wil de politiek een afweging te maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe