De nasleep van de fusie tussen de gehandicapteninstellingen NOVO en Promens Care leidt tot onrust onder medewerkers. Zij vrezen dat het bestuur onvoldoende oog heeft voor de inhoud en de zwaarte van hun werkzaamheden.

Van de circa 3700 medewerkers hebben 270 een bezwaarschrift ingediend tegen hun functieomschrijving zoals die in een voorstel op tafel ligt, erkent woordvoerder Marieke van Kralingen van Cosis. Ze zijn bang dat hun functie te licht omschreven wordt.

Zaak ligt gevoelig

Volgens FNV-bestuurder Camara van der Spoel ligt de zaak gevoelig. „We zitten er daarom bovenop dat Cosis de zaak volgens de regels van de CAO uitvoert.”

Cosis is voortgekomen uit een fusie tussen Promens Care en NOVO. Die voltrok zich al in 2013, maar de beide organisaties zijn tot voor kort nog onder eigen vlag blijven functioneren. Nu zijn ze samengegaan als Cosis. De instelling heeft 8000 cliënten met een verstandelijke en/of psychische beperking en er gaat jaarlijks circa 210 miljoen euro om.

Wie doet wat?

Daarmee is het volgens het bestuur ook tijd om allerlei functie-omschrijvingen op de werkvloer gelijk te trekken. Daartoe wil de leiding precies omschrijven wie wat doet. Daarbij hebben niet alle medewerkers het gevoel dat de leiding hun functies helemaal op waarde schat.

„In de CAO staat dat je er bij deze operatie niet op salaris achteruit mag gaan”, zegt Van der Spoel. „Maar als je functie lager wordt gewaardeerd, kan dat wel betekenen dat er iemand met een lager salaris op komt als je zelf wat anders gaat doen. Op termijn kan de directie dan dus bezuinigen. Dat geeft mensen toch een naar gevoel, het is alsof de instelling hun werk onvoldoende waardeert en te weinig oog heeft voor hun inspanningen.”

Maar dat is wel het laatste wat de raad van bestuur beoogt, benadrukt Van Kralingen. „Zonder onze medewerkers zijn wij niks. Het kost ons alleen moeite om goed te inventariseren wat mensen precies doen.”

Hoorzitting via video-verbinding

Medewerkers die bezwaar maken, kunnen dit toelichten op hoorzittingen. Een interne commissie beoordeelt de bezwaarschriften, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Complicatie is dat de hoorzittingen vanwege de coronacrisis niet, of pas na grote aanpassingen, ‘live’ kunnen plaatsvinden. Als alternatief kunnen de medewerkers hun bezwaren tijdens een videomeeting toelichten. Mochten ze zich daarin niet kunnen vinden, dan vindt er later alsnog een fysieke bijeenkomst plaats.

„We hebben een eerste video-bijeenkomst gehad. Hoewel we aanvankelijk sceptisch waren, is het alle partijen boven verwachting goed bevallen”, zegt Van Kralingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe