Staten bezorgd over extra gaswinning uit kleine gasvelden. Niet nodig, zegt de NAM

Plannen voor versnelde gaswinning leiden tot onrust in Drenthe Foto: Kees van de Veen

De provincie Drenthe moet het ministerie van Economische Zaken er opnieuw op wijzen dat het afbouwen van de gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op Drenthe, stellen PvdA, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Drenthe.

De partijen maken zich zorgen naar aanleiding van diverse berichten dat de winning uit de kleine gasvelden zou worden versneld, zo blijkt uit schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Volgens de NAM is er echter geen sprake van versnelde winning. De winning uit kleine gasvelden neemt zelfs af, volgens de NAM. "Na de start van de productie in een klein gasveld neemt de winning alleen maar af", stelt de NAM in een reactie op de Statenvragen. Volgens de NAM worden er al enkele jaren geen nieuwe gasvelden meer in gebruik genomen.

Onrust onder bevolking

Volgens de statenfracties ontstaat er extra onrust in Drenthe door de berichten over versnelde gaswinning. "De Drentse politiek is altijd duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in Groningen.''

Ook de gemeente Tynaarlo maakt zich zorgen over de gevolgen van de verminderde gaswinning in Groningen. Burgemeester en wethouders vrezen ook dat dit gevolgen heeft voor de winning in Noord-Drenthe.

Geen loket voor schadeafhandeling

Burgemeester Marcel Thijsen wijst er op dat er nog altijd geen loket is ingericht voor een vlotte en inhoudelijk gelijke behandeling van alle schades door mijnbouw. "Dat schaadt de belangen van onze inwoners. Daarom dienen we een zienswijze in tegen het ontwerpbesluit van komend jaar.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe