Onrust onder bevolking over aardgaswinning in Zuidwest-Drenthe neemt met de dag toe

In Zuidwest-Drenthe neemt de onrust over de aardgaswinning toe. Met een herhaald Wob-verzoek probeert Milieudefensie greep te krijgen op de risico’s.

Vier maanden geleden diende Milieudefensie Westerveld al een Wob-verzoek in. Bij zo’n beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kunnen burgers bij de overheid afdwingen dat bepaalde informatie beschikbaar komt. Milieudefensie diende het verzoek in eerste instantie in bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

‘Bedrijfsvertrouwelijke gegevens’

Dat stuurde het door naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het departement heeft Milieudefensie een paar weken terug laten weten dat het bij de gevraagde informatie om ‘bedrijfsvertrouwelijke gegevens’ gaat, die om die reden niet openbaar gemaakt kunnen worden.

‘Het is openbare informatie’

,,Maar wij willen meer weten over de omvang van het veld Diever en de druk van het daarin aanwezige gas. Volgens ons is dat openbare informatie. Wij zetten het Wob-verzoek daarom door”, vertelt Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld.

Dagproductie bij Wapse is al verdrievoudigd

De milieuorganisatie zit eens te meer op het vinkentouw nu de onrust over de aardgaswinning in dit gebied met de dag toeneemt. Producent Vermilion wint al gas bij Wapse (veld Diever) en bij Eesveen (gemeente Steenwijkerland, maar veld Eesveen strekt zich ook onder grondgebied van de gemeente Westerveld uit). Het Canadese bedrijf heeft beide velden sinds een jaar of twee in productie. Bij Wapse is dit najaar de dagproductie verdrievoudigd, bij Eesveen wil Vermilion de gaswinning eveneens opvoeren.

‘Er is zó veel onzekerheid’

Met alle ‘Groningse toestanden’ scherp op het netvlies, groeit bij de bevolking de weerstand tegen de plannen. Zelfs al zijn het, in vergelijking met de provincie Groningen, relatief kleine aardgasvelden. ,,Er is zó veel onzekerheid. Hoe groot is het risico op trillingen en op bodemdaling? En als de grond inklinkt, wat betekent dat voor de waterbergingen in het gebied?”, vat Eiting van Milieudefensie de gevoelens samen.

Putten dicht bij elkaar versterken de effecten

Volgens Vermilion zijn de bodemeffecten te verwaarlozen. Onderzoeken door onder meer TNO geven de producent gelijk, maar de bevolking is er desondanks niet gerust op. De angst bestaat dat, met diverse productieputten kort bij elkaar, de effecten bovendien worden versterkt.

Ongeruste inwoners steken koppen bij elkaar

Milieudefensie Westerveld zit Vermilion al langer dicht op de huid. Begin vorig jaar moesten de Canadezen de productie bij Wapse al eens enkele weken staken nadat de milieuorganisatie met succes bezwaar maakte tegen een ongeoorloofde productieoverschrijding. Inmiddels hebben in zowel Eesveen, Vinkega als Vledderveen ongeruste inwoners de koppen bij elkaar gestoken.

Proefboring Vledderveen vergroot onrust nog meer

Vermilion heeft het ministerie van EZK een proefboring gemeld aan de Boergrup in Vledderveen. Het bedrijf hoopt ook vanaf die kant het gasveld Diever te kunnen aanboren. Milieudefensie verwijt het bedrijf dat het over dergelijke operaties amper of niet communiceert met de bevolking. Het vergroot de onrust nog meer, zoals wel blijkt op de website van Werkgroep Geen gaswinning Vledderveen.

Bij Vermilion Energy Netherlands in Harlingen is niemand bereikbaar voor commentaar.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.