Uit onvrede over het plan van aanpak van de provincie Drenthe stappen twee leden van de klankbordgroep preventie wolvenschade op. ,,Dit is zonde van mijn tijd.’’

In de klankbordgroep, die twee jaar geleden in het leven werd geroepen, zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Er is uitvoerig nagedacht en vergaderd over maatregelen die schade door wolven moet voorkomen. Uit deze groep is de gebiedscommissie voortgekomen, die afgelopen jaar werd geïnstalleerd en fungeert als het officiële adviesorgaan van de provincie. Ook deze commissie is niet gelukkig met het besluit van de provincie om alleen het ‘hart van Drenthe’ aan te wijzen als subsidiegebied.

‘Subsidiegebied veel te klein’

,,Dit gebied is veel te klein. In de hele provincie Drenthe moeten schapenhouders in aanmerking komen voor subsidie voor de aanschaf van wolfwerende rasters’’, zegt schaapherder Reinier van Klinken, die per direct opstapt als lid van de klankbordgroep. ,,Het verschil tussen wat wij dachten dat was afgesproken en wat nu op tafel ligt, is zo gigantisch groot dat het voor mij niet meer hoeft. We hebben gewoon twee jaar voor niets overlegd.’’

Ook schapenhouder Mike van der Most geeft er de brui aan: ,,Ik ben door gedeputeerde Henk Jumelet gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep. Ik vond het een mooi initiatief en was blij dat de provincie het zo serieus oppakte. Maar alleen dit gebiedje aanwijzen als subsidiegebied slaat echt nergens op. De afgelopen jaren is gebleken dat zwervende wolven overal in de provincie schapen doden. Met dit plan verdwijnt het draagvlak. Het sentiment van ‘schiet die wolven maar af’ zal ongetwijfeld terrein winnen.’’

Op aangeven van mensen van de Wageningen University & Research (WUR) heeft de provincie besloten dat alleen schapenhouders in het hart van de provincie maximaal 20.000 euro subsidie kunnen krijgen voor speciale rasters, die de wolven buiten moeten houden. De tot Drent ‘genaturaliseerde’ wolf GW1261m, die overigens (tijdelijk) weer terug is in Duitsland, zou zich voornamelijk in dit gebied hebben opgehouden.

‘Juist de zwervende wolven zijn het probleem’

De zogeheten gevestigde wolven zijn niet zozeer het probleem, stellen Van der Most en Van Klinken, maar juist de zwervende dieren. ,,Een gevestigde roedel wolven voedt zich vooral met wild. Die zwervende dieren steken de grens over, hebben nog geen territorium en pakken onderweg de makkelijkste prooidieren. En dat zijn schapen’’, zegt Van der Most.

Volgens schaapherder Van Klinken waren de leden van de klankbordgroep het roerend met elkaar eens. ,,Het gaat niet alleen om het beschermen van ons vee, maar ook om het opvoeden van de wolf. Elke wolf die voet op Drentse bodem zet, moet weten dat hij niet welkom is als hij een schok krijgt van het schrikdraad om een weide. Dan gaan ze de schapen mijden en moeten ze zich wel richten op reeën en ander wild.’’

Harry Oosterman, voorzitter van de gebiedscommissie preventie wolvenschade, het officiële adviesorgaan van de provincie, is ook niet gelukkig met het besluit. ,,Dit is geen goede start. In onze ‘parknatuur’ ontkomen we niet aan beheer en dan moet je het ook goed doen. De wolf is een controversieel dier. Hij pakt niet één schaap, maar een heleboel. En hij trekt zich niets aan van gebiedsgrenzen.’’

Een ‘pittig gesprek’ met de provincie

Net als Oosterman heeft ook Albert Kerssies, lid van de gebiedscommissie, zijn hoop gevestigd op een overleg met de provincie komende vrijdag. ,,Ik snap de teleurstelling van de schapenhouders, maar het is in mijn ogen nog te vroeg om conclusies te trekken. Het wordt een pittig gesprek met de provincie. Het is nog geen gelopen koers’’, aldus Kerssies.


Gedeputeerde Jumelet (CDA) begrijpt de ophef niet. ,,De aanwijzing van het hart van Drenthe is een eerste stap. In het verschiet ligt nog een corridor waar wolven, die vanuit Duitsland komen, gebruik van maken. Ook voor schapenhouders in dat gebied gaat de subsidieregeling gelden. Willen we meer gebieden aanwijzen, zullen de kosten stijgen en moeten de staten zich daarover uitspreken. Een zwervende wolf kan in Drenthe zitten, maar ook in Friesland of Overijssel. Wij kunnen in Drenthe niet alles oplossen. Hier moet landelijk naar worden gekeken.’’

Ook veehouder Jan Ubels, lid van de klankbordgroep, is het niet eens met het besluit, maar stapt niet op: ,,Dat lost niets op.’’ Hij is niet alleen van mening dat het subsidiegebied te klein is, maar wil inhoudelijk ook een stap verder gaan. ,,Niet alleen schapen moeten worden beschermd tegen de wolf, ook kalveren, geiten, veulens en pony’s. Als we de wolf hier willen hebben, moet alle schade worden vergoed en moeten alle dierhouders, zowel hobbymatig als professioneel, in aanmerking komen voor subsidie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
wolf