Ook Drijber en de Broekstreek roepen nu natuur te hulp in strijd tegen eikenprocessierups

Ook in Drenthe en Groningen is de eikenprocessierups een steeds grotere plaaggeest. Foto: Archief DvhN

Slecht nieuws voor de eikenprocessierups. Ook in Drijber en in de Broekstreek bij Westerbork wordt een begin gemaakt met biologische bestrijding van het plaagdier.

Zaterdag 9 februari komt de Coöperatie Duurzaam Drijber in actie. Negen vrijwilligers doorkruisen met twee shovels en een verreiker de straten van het dorp. Ze gaan nestkasten voor koolmezen in de bomen hangen.

De zaterdag erna gebeurt hetzelfde in de Broekstreek. In de straten van Witteveen, Mantinge, Balinge en Garminge worden nestkasten voor mezen en vleermuizen aan bomen bevestigd. Hier is Agrarische Natuurvereniging Broekstreek initiatiefnemer.

Mezen en insecten tegen eikenprocessierups

Ze zijn in Drijber en in de Broekstreek op het idee gebracht door de proef met biologische bestrijding van de eikenprocessierups in Wapserveen. Deze proef, waarvoor drie jaar is uitgetrokken, ging oktober 2017 van start. In het dorp in de gemeente Westerveld zijn aan het Westeinde over een lengte van 800 meter bepaalde soorten vaste planten gepoot. Het gaat om planten die onder meer roofvliegen, gaasvliegen en sluipwespen lokken. Een deel van deze insecten heeft de eikenprocessierups op het menu staan. Een ander deel dient als voedsel voor mezen, die eveneens graag de eikenprocessierups, dan wel de vlinder, eten. Aan het Westeinde zijn ook nestkasten opgehangen.

De eerste resultaten wijzen er op dat deze aanpak werkt. Een inwoonster van Wapserveen, Silvia Hellingman, is verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Eind juli vorig jaar telde zij in de bomen aan het Westeinde 28 nesten. Aan de Van Helomaweg, direct om de hoek, trof ze over een vergelijkbare afstand 212 nesten aan. Hier werden geen preventieve maatregelen getroffen.

Van de haren krijg je huiduitslag

Ook in Drenthe is de eikenprocessierups een steeds grotere plaaggeest. Van de brandharen van het beestje kun je huiduitslag krijgen. Sommige mensen zijn allergisch voor de stoffen in de haren en raken kortademig, worden duizelig of krijgen zelfs koorts. Bestrijding gebeurt over het algemeen door nesten weg te halen of door gif te spuiten. Wapserveen wilde daarvan af, Drijber en de Broekstreek nu dus ook.

Paula Laning van het een jaar geleden opgerichte Duurzaam Drijber: ,,We plaatsen in totaal zo’n 60 nestkasten. Binnen de bebouwde kom van Drijber, maar ook erbuiten. Duurzaam Drijber oriënteert zich intussen ook op de mogelijkheden van biologisch bermbeheer. We zijn hierover in overleg met de gemeente Midden-Drenthe, het waterschap en Landschapsbeheer Drenthe.” Gaat dit door, dan kunnen ook de bermen in Drijber natuurlijke vijanden van de plaagrups aantrekken.

Ook vleermuizen weten raad met rups

Zaterdag 16 februari brengt de Agrarische Natuurvereniging Broekstreek een slordige twintig vrijwilligers op de been. ,,Wij hangen 200 nestkasten voor mezen op en daarnaast nog 20 kasten voor vleermuizen”, licht Bertus Vos toe. Ook vleermuizen weten wel raad met de eikenprocessierups.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe