Stop de verkoopprocedure van de tachtig monumentale panden in Veenhuizen. Dat is de oproep die stichting Drents Monument doet aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

De onafhankelijke stichting die zicht inzet voor behoud van Drents erfgoed is bang dat de monumenten uit de voormalige strafkolonie worden verkwanseld door partijen met mooie praatjes. ,,Papier is gewillig”, stelt Louwe Dijkema, voorzitter van de stichting. Maandag gaat een brief naar Den Haag waarin de stichting haar zorgen uit over de verkoopprocedure van de panden door het Rijksvastgoedbedrijf.

Maatschappelijke organisatie

Met de brief schaart Drents Monument zich achter de oproep die de landelijk opererende Bond Heemschut vorige week deed. ,,Ons pleidooi is: zorg dat het in handen komt van maatschappelijke organisaties die goed zijn toegerust om het geheel te verzorgen. Dus het Drents Landschap of de Maatschappij van Weldadigheid, die in Frederiksoord heeft bewezen dat ze dat kunnen.” De stichting wil dat de staatssecretaris in plaats van de huidige procedure een maatschappelijke inschrijving opent voor de tachtig panden in Veenhuizen.

,,Als het eenmaal verkocht is ben je het kwijt. Dan heeft de overheid geen enkele mogelijkheid meer om te handhaven.” Concrete signalen dat een marktpartij onverantwoorde plannen zou hebben met de panden in Veenhuizen heeft de stichting niet.

Eén koper

Sinds vorig jaar november loopt de verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf. Stichting het Drentse Landschap toonde samen met Stichting BOEi, gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van cultureel erfgoed, en de Nationale Monumentenorganisatie direct interesse. Omdat meerdere partijen geïnteresseerd bleken startte het Rijksvastgoedbedrijf de verkoopprocedure.

Daarbij is een eis dat één organisatie de panden overneemt, om versnippering te voorkomen. Ook worden de huidige huurcontracten van de panden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Woordvoeder Loek Houtepen van het Rijksvastgoedbedrijf wil geen uitspraken doen over de (aantallen) bieders. ,,Maar wanneer we vastgoed met een bijzondere geschiedenis op de markt brengen is die bijzondere geschiedenis altijd onderdeel van de procedure.”

Om de erfgoedwaarden te waarborgen is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingeschakeld om de plannen van de belangstellenden te keuren. ,,De leden van die commissie worden gekozen op basis van kennis en onafhankelijkheid”, vertelt Houtepen. ,,De plannen mogen pas door naar de volgende fase in het proces als ze zijn beoordeeld.”

Unesconominatie

De voormalige strafkolonie Veenhuizen speelt een cruciale rol in de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor de Unescolijst van Werelderfgoed. Een beslissing daarover is door de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar zomer. De nominatie staat volgens Houtepen los van het verkoopproces. ,,Voor Unesco maakt de eigendomssituatie niet uit. Maar de nominatie en de daarmee samenhangende voorwaarden zijn bekend bij de geïnteresseerde partijen. Ook de beoordelingscommissie is van die voorwaarden op de hoogte.”

De plannen van de geïnteresseerde kopers worden op dit moment beoordeeld door de commissie. Ook hierin zorgde corona voor wat vertraging. Houtepen verwacht begin volgend jaar duidelijkheid te kunnen geven over de afloop.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe