Zelf bepalen welke les je volgt. Een droom? Nee hoor, voor klas 1 op Vincent van Gogh-locatie Salland is het dagelijkse kost. En dat bevalt goed, zegt teamleider Alet Krikken.

Leerlingen die zelf kiezen in welk lokaal ze gaan zitten; hoe bent u op dit idee gekomen?

„We zijn drie jaar geleden begonnen met onderzoeken hoe we de motivatie van onze leerlingen omhoog kunnen brengen. We zijn de literatuur ingedoken en hebben op andere scholen gekeken die al met keuzelessen werken. Uiteindelijk hebben we van daaruit ons eigen concept ontwikkeld. Klas 1 is bij ons in oktober begonnen met flexlessen: elke week mogen ze naast hun dertig reguliere lesuren op negen momenten een keuze maken tussen drie verschillende lessen.”

En mogen leerlingen dan negen keer tekenen kiezen?

„Nee, het gaat vooral om de basisvakken als Nederlands, wiskunde, Engels en mens & natuur. In elke flexles zitten altijd minimaal vijftien leerlingen. Bovendien heeft elke klas een leerlingcoach, die heeft overzicht waar iedereen heen gaat en stuurt bij waar dat nodig is. Samen met deze coach bekijkt iedere leerling wat verstandig is om te kiezen. Zo kun je als dat nodig is een extra les wiskunde volgen als je met het onderwerp van deze week moeite hebt. Van een ander vak dat je beter onder de knie hebt, kun je dan een les minder nemen.”

Hoe vinden de leerlingen dit?

„Over het algemeen vinden de leerlingen het erg fijn. De ene leerling kan sneller zelfstandig keuzes maken dan de ander, maar door de begeleiding komt dat vanzelf goed. In het begin kiezen ze vaak wat hun vriendjes ook kiezen, maar gaandeweg ontdekken ze wel wat ze daadwerkelijk nodig hebben en vinden ze het eigenaarschap over hun schoolloopbaan erg prettig. Maar wel, zo bleek ook al tijdens de pilot vorig jaar, onder goede begeleiding.”

En de docenten?

„Die zijn ook tevreden. Je hebt nu meer tijd om leerlingen te helpen die moeite hebben met een bepaalde les. Daar doe je het als docent voor. Daar komt ook nog bij dat het veel minder voorkomt dat leerlingen verveeld raken omdat ze al klaar zijn. Die leerlingen kiezen namelijk een ander vak.”

Hoe zijn de resultaten tot nu toe?

„Het algemene gevoel is goed. Of het ook zorgt voor betere cijfers moeten we afwachten. Daarvoor zijn we nog te kort bezig. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat de resultaten beter zullen zijn dan voorheen, dat leerlingen hierdoor beter gemotiveerd blijven en wij als dat nodig is makkelijker kunnen bijsturen. Tot nu toe zijn we heel tevreden. De komende jaren gaan we de flexlessen trapsgewijs in elk jaar invoeren.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe