Op zoek naar Drentse voorouders? Check deze index van eeuwenoude begraafregisters

Het klokkenboek (Klocke boek) uit 1744, met de eerste overledenen van het jaar 1744. Bovenaan Hilbert Jans, knecht van de zaagmolen. Foto: Drents Archief

Het Drents Archief heeft een naamindex van Drenten die in de periode 1600-1811 zijn overleden online gezet.

De namen uit de kerkelijke begraafboeken stonden al langer in de databases van het Drents Archief, maar lang niet iedereen staat daarin vermeld. Dankzij zogenoemde klokkenboeken en diaconieregisters is er nu meer informatie over de doden beschikbaar voor onderzoekers en mensen die onderzoek doen naar hun Drentse voorouders.

Waar is de index te raadplegen?

De naamindex met de aanvullende gegevens uit de diaconiearchieven en de klokkenboeken is te vinden in de Collectie DTOB (doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van vóór 1811) van het Drents Archief.

In het archievenoverzicht op de website van het Drents Archief is deze bron te raadplegen door in het zoekveld ‘DTOB’ in te vullen of toegangsnummer: 0176.01.

Andere bronnen die informatie geven over overlijdens, zijn de inkomsten van collectes die tijdens begrafenissen werden gehouden. Ook die gegevens werden door de diakenen bijgehouden en zijn te vinden in het Drents Archief.

menu