De Tamboer in Hoogeveen zit in een krampachtige spagaat. Het wil een toekomst als stadstheater, met veel ruimte voor lokale amateurkunst, maar laat het verschralende aanbod professionele cultuur niet los. Tijd om te kiezen.

Het zijn spannende tijden voor theater De Tamboer in Hoogeveen. De gemeenteraad wordt andermaal gevraagd extra geld in de schouwburg te steken. Het doel: een gezonde uitgangspositie creëren. Maar daarmee is De Tamboer er nog niet, blijkt uit het bedrijfsplan. Feitelijk is alles te groot aan het theater: het gebouw, de organisatie, de financiële zorgen.

De eerste nood moet met extra geld gelenigd worden. Daarna drukken een renovatie van het theatercomplex -14 miljoen euro, waarvan nog geen cent op de plank- en verdere inkrimping van het personeel de neus aan het venster.

Veel theaterstoelen en prestige

Kernprobleem is het grote aantal theaterstoelen in Drenthe in relatie tot het beperkte verzorgingsgebied. Men vist in deze provincie al snel in elkaars vijver, om nog maar te zwijgen van de concurrentie van theaters net buiten Drenthe. Het schrappen van accommodaties ligt niet voor de hand: gemeenten beschouwen ze als een basisvoorziening, vergelijkbaar met een zwembad. Verder speelt prestige een rol.

Het college vindt theater De Tamboer anno 2017 nog altijd van grote toegevoegde waarde voor Hoogeveen en de regio. ,,De Tamboer moet daarom voor de toekomst behouden blijven’’, schrijven B en W aan de gemeenteraad. En: ,,Een breed en goed gewogen cultureel aanbod is van groot belang voor de aantrekkingskracht, de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.’’

Financiële last maakt theater vleugellam

Diezelfde Tamboer gaat al lange tijd gebukt onder een financiële last, die met het jaar zwaarder drukt. Een negatief eigen vermogen van ruim 1 miljoen euro, het niet kunnen aflossen van een lening van bijna 4 ton en het ontbreken van ‘startgeld’ voor een nieuwe toekomst als puur stadstheater maken de culturele instelling vleugellam. De gemeente moet helpen die molensteen af te werpen door flink de beurs te trekken. Opnieuw.

Al sinds 2010 wordt geprobeerd het Hoogeveense theater gezond te maken. Maar de financiële hersteloperaties hebben, mede onder invloed van de crisis en veranderd consumentengedrag, niet het gewenste effect gesorteerd. In 2011 vloeide in totaal 3 miljoen euro naar De Tamboer; 1,7 miljoen subsidie, 870.000 euro voor vervanging van dak en cv-installatie, 158.000 euro voor achterstallig onderhoud en 3 ton voor de reductie van personeel.

‘Gezonde start’ kost 1,4 miljoen

Zes jaar later klopt De Tamboer weer aan voor extra geld, nu gaat het om een eenmalige injectie van ruim 8 ton en een extra subsidie van 2 ton per jaar als overbrugging naar een nieuwe organisatie. Daarnaast moet een lening van bijna 4 ton kwijtgescholden worden. Voor een ‘gezonde start’, zoals dat heet.

Vervolgens gaat De Tamboer op zeker, leert het bedrijfsplan. Het theater plooit zich, wat betreft het aanbod, naar de vox populi. De massa. Commercieel succes is leidend. De vraaggerichte programmering wordt teruggebracht tot honderd voorstellingen, uitsluitend in populaire genres als cabaret, popmuziek en show. De Tamboer neemt afscheid van deze ‘artistiek complexe voorstellingen’ in de klassieke muziek, toneel en dans. Maar artistiek lef en risico liggen al jaren op het kerkhof. Waarom bepaalt een theater niet zelf wat goed is voor de mensen? En hoe zit het met dat ‘breed en goed gewogen cultureel aanbod’?

Aanbod professionele cultuur verschraalt

Ondertussen krimpt en verschraalt het aanbod professionele cultuur. Succesnummers als Youp van ’t Hek lijken commercieel aantrekkelijk, maar uiteindelijk moet er toch geld bij. Wie de ‘grote namen’ wil zien kan ook terecht in Assen, Emmen, Meppel. Het gros van de theaterbezoekers komt van buiten Hoogeveen. Kortom: hoogste tijd voor een fundamentele keuze.

De Tamboer wil een stadstheater worden, zo klinkt het al tijden. Met een programmering die in toenemende mate draait om lokale amateurs, verenigingen en eigen talenten. Vanuit het idee: voor Hoogeveners, door Hoogeveners. Vooral inwoners die nu niet bereikt worden, moeten verleid worden tot een bezoek. Nobel doel: maar kies daar dan ook voor. Met een kleinschaliger, passend theater, zoals in Coevorden en Roden, waar overigens ook professionele voorstellingen zijn.

Zo’n nieuw theater vergt een miljoeneninvestering maar verlost De Tamboer van de problematische servet-tafellaken situatie, van cosmetische ingrepen in beide theaterzalen en een terugkerende financiële bypass. Het doet ook meer recht aan de hoogte en bestemming van de jaarlijkse subsidie van ruim 1 miljoen euro. Geld dat vooral ten goede komt aan lokale cultuur en talentontwikkeling. Niet aan sponsoring van een theater dat op de commerciële, populaire toer gaat.

Het sluit ook aan bij de algemene cultuurnota. Daarin heeft de gemeente vastgelegd dat cultuur moet bijdragen aan ‘de sociale samenhang, kwaliteit en aantrekkingskracht van Hoogeveen’. Met als speerpunten: lokale gerichtheid, laagdrempeligheid en jeugd.

Discussie in raad

Of de raad deze discussie donderdagavond durft aan te gaan, moet worden afgewacht. Tot dusver legde de politiek het extra geld telkens op tafel.

Harald Buit is redacteur van deze krant.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Opinie