Oppositie Hoogeveen wil debat over scholen Wolfsbos

Leendert de Boom, Arend Eilander, Zweers Wijnholds en Gerry Arts-Moerman kijken rond bij basisschool De Goudvink. FOTO GERRIT BOER

De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Hoogeveen willen zo snel mogelijk een nieuw debat over de slechte staat van basisscholen in de wijk Wolfsbos.

PvdA, D66, Groen Links, VVD en SP reageren daarmee op publicaties in deze krant, afgelopen zaterdag. Daarin luidden drie schoolorganisaties de noodklok over aantasting van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs als gevolg van de slechte staat van de gebouwen en gebrekkige apparatuur. Het gaat met name om basisscholen De Goudvink, De Krullevaar, De Kameleon, De Carrousel, De Aventurijn en Van der Ploegschool. Volgens PricoH (christelijk), Bijeen (openbaar) en RENN4 (speciaal onderwijs) druk de besluiteloosheid van de gemeente zwaar op personeel en ouders.

Raadsleden Inge Oosting (PvdA), Peter Scheffers (D66), Mark Strolenberg (VVD), Ben Buskes (Groen Links) en Bianca Behr (SP) willen de kwestie opnieuw op de politieke agenda. ,,De maat is vol’’, zeggen ze. ,,Het is tijd voor actie.’’ De partijen willen niet meer wachten op aanvullende onderzoeken en een gemeentelijke prioriteitenlijst. ,,Nu de kinderen van de scholen in Wolfsbos voor de zoveelste keer naar huis zijn gestuurd omdat de kachels kapot zijn, muizen door de scholen lopen en kinderen gezondheidsklachten krijgen, is het voor ons klaar’’, stellen de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Noodreparaties
De oppositie wil het nieuwe debat over de scholenkwestie op donderdag 24 maart voeren, maar het staat nu geagendeerd op 7 april. PvdA, D66, Groen Links, VVD en SP constateren dat de scholen in Wolfsbos, na het afschieten van een multifunctioneel centrum (mfc) in de wijk, geen stap verder zijn. Ondertussen is al wel 70.000 euro uitgetrokken voor (nood)reparaties.

De oppositiepartijen willen dat voor de Voorjaarsnota, in juni, wordt onderzocht wat op termijn het meeste voordeel geeft: renovatie of nieuwbouw. Uit berekeningen van de gemeente blijkt renovatie (voor 20 jaar) 7,1 miljoen euro te kosten, tegenover nieuwbouw (voor 40 jaar) 8,9 miljoen. Volgens Peter Scheffers (D66) is die laatste de beste optie, gezien de de lage rentestanden. ,,Bij renovatie wordt het dweilen met de kraan open.’’

Sturen op inhoud
Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA, wil een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt op inhoud te sturen, in plaats van geld. ,,Als dat betekent dat we andere afspraken moeten maken over de financiële kaders, dan is dat zo. We kunnen de kinderen in Wolfsbos niet nóg langer laten wachten. Het pappen en nathouden heeft al veel te lang geduurd.’’

Raadslid Mark Strolenberg van de VVD pleit voor verhoging van het investeringsplafond van de gemeente, zodat ‘het probleem ineens is opgelost.’ ,,Op termijn zal het voor de jaarlijkse kosten een positief effect hebben,’’ stelt hij. De investeringen zijn, om een structurele besparing te bereiken, verlaagd van 58 naar 49 miljoen euro. Ben Buskes (GroenLinks) wil dat het college de afspraken met de scholen nakomt.

 

CDA: Uitkomsten onderzoek afwachten

Een broedende kip moet je niet storen. Dat is de teneur van coalitiepartij CDA over de scholenkwestie in Wolfsbos. Fractievoorzitter Bert Otten erkent dat er tekortkomingen zijn op de scholen, maar ziet geen noodzaak de ingezette koers te wijzigen. ,,De problemen zijn niet groter dan anderhalf jaar geleden’, poneert hij. ,,De scholen hebben een status aparte en dus al een voorkeurspositie.’’

Hij vindt dat gewacht moet worden op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de staat van de scholen. ,,Dan kunnen we ook gericht actie ondernemen.’’ Otten vindt het jammer dat de drie schoolorganisaties in het lopende proces ‘uit de kruiwagen springen.’ ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bij de andere partijen in dit project vreemd moet aanvoelen.’’

menu