Bedrijfsleven, huisartsen en maatschappelijke organisaties moeten de krachten bundelen om de gezondheidszorg in de regio Hoogeveen anders in te richten, met of zonder de Treant Zorggroep.

Die oproep tot actie doet de Denktank ziekenhuis Bethesda, waarin onder anderen (oud-)huisartsen zitting hebben en specialisten die in het Hoogeveense ziekenhuis hebben gewerkt. De Denktank maakt zich ernstige zorgen over de ‘afbrokkeling van de zorg’ en zegt niets te verwachten van Treant, verzekeraars en politiek. In oktober sloot de zorggroep de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Bethesda.

‘Andere partijen en krachten zijn nodig’

,,Andere partijen en krachten zijn nodig om het tij te keren’’, zegt voorzitter Geert Metselaar. Hij verwijst naar de ontwikkelingen in Stadskanaal, waar ook een ziekenhuis van de Treant Zorggroep (Refaja) staat. Daar heeft een groep inwoners en ondernemers zich verenigd in een stichting onder de naam ‘Zorg is Van Ons!’ Doel is ‘bereikbare zorg van voldoende kwaliteit voor iedereen veilig te stellen’.

In een rapport met medewerking van de Erasmus Universiteit zijn scenario’s geschetst hoe de toekomstige zorg ingericht kan worden. Bijvoorbeeld via zorgcoöperaties, verloskundeambulances of huisartsenposten waar ook bevallen kan worden. Maar ook samenwerking met zorg-specialistische ondernemers die een regio versterken, wordt genoemd. En een betere afstemming in de eerstelijnszorg, waardoor minder mensen naar een ziekenhuis verwezen hoeven te worden.

‘Iedereen zit op de handen’

,,Het is de hoogste tijd dat zo’n initiatief ook in Hoogeveen en De Wolden van de grond komt’’, zegt voorzitter Metselaar. Volgens hem hebben zorggroep, verzekeraars en gemeente een te afwachtende houding. ,,Iedereen zit op de handen.’’

De Denktank krijgt signalen dat steeds meer mensen er bewust voor kiezen om niet naar het Treant-ziekenhuis in Emmen te gaan, maar bijvoorbeeld naar Assen. ,,Maar wie een Basis Budget polis van Zilveren Kruis heeft moet in de meeste gevallen 25 procent bijbetalen voor zorg in het Wilhelmina Ziekenhuis.’’ De Denktank vermoedt sturend optreden ‘om toch de toevoer van patiënten naar Emmen te garanderen.’

‘Flauwekul’

,,Dat is echt flauwekul’’, reageert woordvoerster Christine Rompa van Zilveren Kruis. Bij contractering van ziekenhuiszorg wordt volgens haar gekeken naar spreiding en prijs. ,,Ziekenhuizen maken daartoe offertes. In dit geval waren die van de Treant Zorggroep beter.’’

Volgens Rompa kiezen mensen met een Basis Budget polis voor een lagere premie. ,,Maar dat betekent ook minder keuze en het risico op bijbetaling. Willen ze dat niet, dan moeten mensen toch overstappen op een andere polis.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe