Dagblad van het Noorden blikt traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. Vandaag het slot: december. De gemeenteraad van Midden-Drenthe hakt met een kleine meerderheid de knoop door en maakt (als het goed is) een einde aan het geluidswal-debacle in Spier.

‘Operatie herstel geluidswal Spier’ is veel meer dan de bouw van een nieuw scherm dat het dorp scheidt van het voorbijrazende verkeer op de snelweg A28. Het gaat om het herstel van het vertrouwen in de mens, de politiek en niet in de laatste plaats om het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur van Midden-Drenthe. Er staat wat op het spel.

Erik Muggen, eigenaar van Greenwall bv dat de nieuwe geluidswal gaat bouwen, is zich goed bewust van de erfenis. ,,Het is een mooie klus, maar ook eentje waar een historie aan kleeft. Dat we goed werk gaan leveren is logisch, maar deze klus vraagt ook heel veel zorgvuldigheid. We gaan in gesprek met de buurt en de omgeving. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in de overheid, want dat zijn ze wel een beetje kwijt.’’

Oude wc-pot als statement

In een tuin, die grenst aan de geluidswal, hangt een oude wc-pot aan wat er nog over is van de wal. Op deze manier maakt de bewoner treffend duidelijk wat hij vindt van de gang van zaken tot dusver.

Twee jaar geleden, op 8 december 2018 om precies te zijn, stortte de nog bijna nieuwe geluidswal van Spier in. Met een hoop geraas en gebulder kwamen de keitjes, waarmee de muur van Spier aan weerskanten was bekleed, naar beneden. De constructie van korven van betonijzer en horizontale ankers om de boel bij elkaar te houden, bleek niet bestand tegen het gewicht van de zwerfkeitjes. De zwaartekracht deed de rest.

Wat volgde was een weg vol gebakkelei, hobbels en vooral dalen. Sabotage kwam als oorzaak uit de hoge hoed. Dat moest wel, zo voerde aannemer Bouwhuis Beerzerveld aan, want hij had het bouwwerk volgens tekening gebouwd en de tekening klopte. Onderzoeken, ook uitgevoerd op verzoek van deze krant, wezen echter uit dat de gebruikte materialen domweg niet sterk genoeg waren.

Horendol van het geraas

Keer op keer stelde de gemeente een ultimatum (met als boodschap: afbreken en een nieuwe wal bouwen die wél blijft staan) en even zo vaak bleef de aannemer in gebreke. Ondertussen werden de mensen in Spier weer horendol van het geraas op de snelweg. Zeker de inwoners wier tuin grenst aan de vluchtstrook. Van de kant van de gemeente bleef het akelig stil, tot groot ongenoegen, frustratie en verdriet van het dorp Spier.

Verantwoordelijk wethouder Anique Snijders (VVD) struikelde over het andere infrastructurele drama in Midden-Drenthe, de veel duurdere rotonde bij Beilen, en moest het veld ruimen. Jan Schipper (CDA) nam haar portefeuille over. Hij bezocht Spier, schrok zich naar verluidt een ongeluk en stroopte de mouwen op om het zaakje vlot te trekken.

Met Schipper aan het roer waaide er een andere, straffere wind. Hij wilde niet langer trekken aan een dood paard, zette de aannemer aan de kant en wist ook voor elkaar te krijgen dat Bouwhuis het volledige bouwbedrag, ongeveer 350.000 euro, terugbetaalt aan de gemeente.

Kat in ‘t bakkie...?

Met dat goede nieuws trapte Schipper de decembervergadering van de gemeenteraad af. Kat in ‘t bakkie zou je denken met zo’n binnenkomer, maar dat liep even anders.

Uit gesprekken was gebleken dat het dorp - hoewel sommige naaste bewoners van de snelweg van niets wisten - het liefst een met klimop begroeide geluidswal zou zien. En toeval of niet, de uitvinder van deze geluidswallen, het bedrijf Greenwall bv, is in Beilen gevestigd. Tadááá: koop lokaal en ook nog precies wat Spier wil. Kan het mooier?

Nou, ondanks het goede nieuws dat de gemeente de bouwsom terugkrijgt, ging de raad niet zonder slag of stoot akkoord met het voorstel van Schipper de klus rechtstreeks, dus zonder aanbestedingsronde, te gunnen aan Greenwall. Sterker, het sloeg een fikse wig in de vroedschap. De oppositie kwam met een tegenvoorstel om meer aannemers naar een plan en prijs te vragen, maar dat haalde het, ondanks wat steun van de coalitie, met het kleinst mogelijke verschil net niet.

Van alle fracties hadden alleen CDA en PvdA het volste vertrouwen in het plan van de wethouder. De VVD sprak van een flinterdun verhaal, maar steunde de deal met Greenwall toch, eigenlijk alleen omdat de wethouder de vorige bouwsom uit het vuur had gesleept. Gemeentebelangen Midden-Drenthe, de vierde coalitiepartij, stemde tegen.

,,Ja, het was tot het einde toe spannend’’, beaamt Erik Muggen van Greenwall.

Niet lullen maar poetsen

Met zijn rechtstreekse deal wil Schipper de vaart erin houden. Geen tijdrovende aanbestedingsprocedure. Niet lullen maar poetsen. Voor de zomer moet de nieuwe geluidswal er staan. Na de vraag in de raad of de wethouder misschien al afspraken had gemaakt met het Beiler bedrijf, vóór het besluit in de raad was genomen, reageerde Schipper korzelig. Sprak van ‘insinuaties’, terwijl hem gewoon een directe vraag werd gesteld.

Afgezien van het product dat hij levert, heeft Muggen wel een idee waarom de gemeente graag met hem in zee wil: ,,Wij hadden al eerder bij de gemeente aangegeven dat wij iets konden betekenen in het geluidswal-debacle in Spier. Ook voor het realiseren van een tijdelijke voorziening hebben wij onze diensten aangeboden. Dat is kennelijk in goede aarde gevallen. We zijn in gesprek gegaan en dit voorstel is daar uitgekomen.’’

Snel, soepel en transparant

Muggen weet dat er druk op de ketel staat. Het moet snel, soepel en transparant. ,,In overleg met de gemeente komt er nog een info-avond. Dan gaan we zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen over wat we gaan doen, hoe we het doen en wanneer. Ook de projectmanager, die wij voor deze klus in de arm hebben genomen en het adviesbureau, dat door de gemeente wordt ingehuurd, zijn dan aanwezig. Dat is ook het mooie van dit project: alle expertise komt samen.’’

En staat het nieuwe scherm er voor de zomer? ,,Dat is onze deadline. Daarom zijn de trajecten van vergunningen en welstand al in gang gezet. Er zijn altijd risico’s, maar die proberen we vooraf zoveel mogelijk af te dekken. Wij willen de overlast tot een minimum beperken. Daarom willen we de sloop van de ingestorte wal en de bouw van de nieuwe strak op elkaar laten aansluiten. Ja, juli moet haalbaar zijn.’’

Over snelheid gesproken: aan de Moraineweg, net buiten het dorp en dus buiten het ‘bereik’ van de geluidswal maar ook langs de A28, heeft heeft een huiseigenaar zelf een wal laten aanleggen. Van aarde. En die wal, ook van een behoorlijke lengte en hoogte, lag er in no time.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Terugblik 2020