Zonneparken kunnen leiden tot verrommeling van het landschap.

Zonneparken mogen het landschap niet verder aantasten. Tot hier en niet verder, zegt Drenthe, en stelt paal en perk aan de wildgroei

Zonneparken kunnen leiden tot verrommeling van het landschap. Foto: ANP/Robin van Lonkhuijse

Velden vol met zonnepanelen moeten het Drentse landschap niet verder aantasten. De provincie zet een rem op zon op land, ten gunste van zon op dak.

Drenthe wil een flinke steen bijdragen aan de productie van schone energie, maar wil niet het landschap opofferen door een wildgroei aan zonneparken.

Goede landbouwgrond

Dit zegt gedeputeerde Henk Brink (VVD) van ruimtelijke ordening. Hij maakt zich zorgen over het mooie Drentse landschap en over de positie van de boeren als er te veel goede landbouwgrond een bestemming krijgt voor de energieproductie.

Hij stelt Provinciale Staten daarom voor een rem te zetten op de komst van zonneparken. Bovenop de afspraken die gemeenten en provincie hebben gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES) mogen gemeenten geen vergunningen meer afgeven voor zon op land. Sowieso is er in Drenthe vanwege de beperkte netcapaciteit weinig ruimte voor grootschalige initiatieven. Brink wil dat ‘zon op dak’ voorrang krijgt wanneer die capaciteit er wel is.

Meer panelen op de daken

„Ik weet dat er veel plannen zijn van bedrijven die zonnepanelen op hun dak willen leggen”, zegt Brink. „Alleen krijgen ze daar nu geen gelegenheid voor. Die kans moeten ze dus wel krijgen, ook wil ik graag dat particulieren panelen op hun dak gaan leggen.”

Drenthe moet de komende tien jaar 10 procent voor zijn rekening nemen van de totale Nederlandse productie van energie uit zon en wind. Een fikse opgave, vindt Brink. „Er moet dus ook wel heel wat gebeuren, je kunt ook niet blazen en het meel in de mond houden. Maar we hebben als provinciebestuur wel de verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden.”

Evenwicht tussen land en dak

In sommige situaties kunnen gemeenten nog wel toestemming geven voor extra zonne-akkers. Dan moet er sprake zijn van zogenoemd meervoudig ruimtegebruik, zoals bijvoorbeeld bij de zonnepanelen op luchthaven Eelde het geval is. En in de betreffende gemeente moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling tussen zon op land en zon op dak.

Brink legt zijn plannen eerst voor een voorlopig oordeel voor aan Provinciale Staten. Vervolgens leggen ze dit voorjaar ter inzage, zodat iedereen er zijn zegje over kan doen. In het najaar volgt definitieve besluitvorming door Provinciale Staten.

Lelijke panelen

Daar leven al langer zorgen over de wildgroei aan zonneparken. Onder andere JA21 en de PVV stelden er recentelijk vragen over. Niet alleen bestaat de vrees voor verrommeling van het landschap, ook dat de zonneparken in handen komen van buitenlandse investeerders en grote bedrijven als Shell, terwijl de inwoners van Drenthe moeten meebetalen aan de subsidieregelingen, terwijl ze tegen de lelijke panelen aankijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu