Paarden Zuidlaardermarkt verhuizen: einde van een tijdperk

De toekomst van twee shetlanders

De paardenmarkt tijdens de Zuidlaardermarkt verhuist naar een andere locatie. Daarmee hoopt de gemeente Tynaarlo een einde te maken aan de discussie over dierenwelzijn die de laatste jaren steeds heviger gevoerd werd. Wat was er de afgelopen 800 jaar nog meer te doen rondom de grootste paardenmarkt van West-Europa?

De derde dinsdag in October. Niemand die thuis is in het gebied van landbouw en veeteelt, behoeft men dan te zeggen wat er te doen is. Natuurlijk.... Zuidlaardermarkt. Dag van het plaatsen van kachels, dag ook van de Drentse stoeten, maar in de eerste plaats.... dag van het paard.

Ook in 1951 - het jaartal waaruit bovenstaand fragment uit een artikel in de Leeuwarder Courant stamt - was de Zuidlaardermarkt al lang en breed een begrip. Het jaar 1200 wordt als ontstaansjaar van de markt aangehouden, maar volgens de organisatie waren er rond het jaar 1000 al Zuidlaardermarkten. Het hoofddoel van de markten was de handel in paarden, schapen, varkens en koeien. ,,De beste soort Kalf- en Melkkoeijen werden verkocht van f 210 tot f 240", zo staat te lezen in de 'Handelsberigten' in de Leeuwarder Courant van 23 oktober 1884.

Onderstaande video van het Drents Archief geeft een impressie van de Zuidlaardermarkt in de jaren dertig.

Volksvermaak

Het karakter van de Zuidlaardermarkt is in de loop der jaren van uitsluitend een veemarkt veranderd in volksvermaak. Al in 1948 besloot de organisatie een lanbouwbeurs aan het evenement te koppelen, vanwege teruglopende handel. Later werden er ook onder meer een kermis, een tentoonstelling, een warenmarkt, een grote verloting en dansdemonstraties aan de markt gekoppeld. Ruim honderdduizend mensen bezochten destijds de Zuidlaardermarkt - een aantal dat nog steeds gehaald wordt. Overuren daardoor ook voor bakkerij Hovius, die tijdens markten zo'n 12.000 Zuidlaarder bollen verkocht.

loading
Foto van de Zuidlaardermarkt uit het Nieuwsblad van het Noorden van 17 oktober 1972

Nacht van Zuidlaren

De Nacht van Zuidlaren wordt een begrip. De nacht voor het begin van de markt is er muziek en gezelligheid in het dorp. Het feest gaat door tot een uur vijf. Terwijl feestvierders dan een broodje karbonade eten, voeren de paardenhandelaren dieren aan. Lees het sfeerverslag Een reis naar het einde van de ochtend .

Handjeklap

De handel in paarden is een van de zaken die niet veranderd is. Ook de manier waarop niet: via handjeklap. Hoe dat in z'n werk gaat lees je hier .

loading

Dierenleed

Ongeveer vanaf de jaren negentig beginnen mensen zich druk te maken over het welzijn van paarden op de Zuidlaardermarkt. In 1991 maakt de gemeente afspraken met de Dierenbescherming. Er worden meer waterputten aangelegd en stallen opgebouwd om ziek vee op te vangen. In 1998 wil de Dierenbescherming paardenmarkten loskoppelen van de bijbehorende feesten en al in 2000 wordt het plan geopperd om de paardenmarkt tijdens de Zuidlaardermarkt naar een andere locatie te verplaatsen. Handelaren zijn tegen. Hoewel er steeds meer maatregelen genomen worden om dierenwelzijn te verbeteren, blijft de kritiek aanhouden .

Onderstaand filmpje werd vorig jaar verspreid door de Dierenbescherming, als voorbeeld van dierenmishandeling.

Verplaatsing

Uiteindelijk leidt alle kritiek er toe dat het voortbestaan van de markt op de tocht komt te staan en dat de paardenmarkt verplaatst wordt. De paardenmarkt is dit jaar voor het eerst niet op de Brink, maar op de Zuiderbrink bij de synagoge, honderd meter verderop . ,,Wij willen dat de paardenmarkt nog 800 jaar blijft bestaan. Dat kan alleen als we de dierenwelzijn waarborgen. We gaan dit elk jaar een stukje verder verbeteren", aldus burgemeester Thijsen van Tynaarlo.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Zuidlaardermarkt
menu