Wethouder Hans de Graaf (58, ChristenUnie) verlaat de gemeente Tynaarlo. Hij wordt financieel adviseur voor de gemeente Emmen. Raadslid Henny van den Born (66) volgt hem op.

,,Tynaarlo gaat me na aan het hart, maar deze fulltime baan wilde ik niet laten lopen’’, zegt De Graaf, deeltijdwethouder van financiën sinds 2018 (en van 2012 tot en met 2014). ,,Het is precies mijn basiswerk, financieel advies, en - ten derde - de gemeente Emmen is na Groningen de grootste gemeente in Groningen en Drenthe, met veel uitdagingen en de bijbehorende problematiek.’’

Zijn werk in Tynaarlo was nog niet ‘af’, maar dat is het nooit, zegt De Graaf. ,,We worden gekort via het gemeentefonds. We hebben tekorten in het sociaal domein, dat zijn dingen waar we ons zorgen over maken. Maar in de basis staat Tynaarlo er goed voor. Nee, er zitten geen financiële hobbels aan te komen die mijn vertrek in gang hebben gezet.’’

‘Arbeidsmarkt voor oud-wethouders is ontzettend moeilijk’

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 had De Graaf geen ‘baangarantie’ de komende jaren. ,,En de arbeidsmarkt voor oud-wethouders is ontzettend moeilijk’’, zegt de Graaf, die waarschijnlijk per medio mei wordt opgevolgd door Henny van den Born, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De vrijkomende raadszetel zal worden bezet door Jan de Jonge, op dit moment steunfractielid. ,,Hans was eigenlijk eerst aangewezen kandidaat voor die plek’’, zegt Van den Born. ,,Maar het zou wat gek zijn om als net vertrokken wethouder meteen je collega’s te gaan controleren.’’

‘We moesten iemand hebben die het klappen van de zweep kent’

Van den Born is gepensioneerd en kent Tynaarlo goed, twee redenen voor de ChristenUnie om hem als opvolger te kiezen. ,,Eigenlijk is het een stap terug, de raad is het hoogste orgaan’’, zegt Van den Born. ,,We hebben wel even in onze wethouderspoule gekeken, maar het is voor minder dan een jaar, het is geen volledige baan en we moesten we iemand hebben die het klappen van de zweep kent. De voorjaarsnota komt eraan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe