Patiënten uit Dalen en Coevorden bestoken artsen met 550 ideeën

FOTO ANP

Inwoners van Dalen en Coevorden zijn positief over de samenwerkingsplannen van de negen huisartsen, waarbij straks ook ziekenhuiszorg wordt geleverd.

Inwoners willen best een keer naar een andere dokter als die op een bepaald gebied gespecialiseerd is, maar vast aanspreekpunt moet hun eigen huisarts blijven. De patiënten hameren er op dat in de nieuwe plannen de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet zijn.

Dat blijkt uit het zogenoemde patiëntenforum dat in maart in theater Hofpoort in Coevorden werd gehouden. Daar gaven 92 patiënten hun mening over de toekomstige huisartsenzorg in Dalen en Coevorden. Daarbij schroomden ze - tot blijdschap van de huisartsen - niet om met suggesties te komen. Er werden in totaal liefst 550 ideeën gespuid.

Intensieve samenwerking

De negen huisartsen in beide plaatsen willen intensief samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere zorgaanbieders. Om patiënten in de toekomst dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, in een vergrijzend krimpgebied als Zuidoost-Drenthe, is een nieuwe organisatie volgens hen van groot belang. Intensievere samenwerking met medisch specialisten is niet alleen een manier om de kosten in de hand te houden, maar maakt het ook aantrekkelijker voor nieuwe huisartsen om zich hier te vestigen. De negen huisartsen zijn voorloper met hun project. Elders in Drenthe worden de ontwikkelingen nieuwsgierig gevolgd

,,Voorop staat dat de huisartsenpraktijk in Dalen blijft. Daar zijn wat misverstanden over, die we graag uit de weg ruimen’’, zegt huisarts Jan Willem Ek. ,,In Coevorden werken we toe naar één gezondheidscentrum, waarin de huidige praktijken worden ondergebracht. Dat kan zowel nieuwbouw als een bestaand pand zijn.’’ Volgens Kees Veenstra van CT.Groep, die het proces begeleidt, staat meer dan 90 procent van de ondervraagde patiënten positief tegenover één locatie in Coevorden.

In dat nieuwe gezondheidscentrum, dat naar verwachting binnen twee tot drie jaar is gerealiseerd, worden zo veel mogelijk zorgaanbieders onder een dak gebracht. Thuiszorg, fysiotherapeuten, diëtisten, de apotheek, logopedisten; patiënten zien tal van mogelijkheden om de korte lijnen in de praktijk te brengen. ,,Op dit vlak werden veel suggesties gedaan. Zo werd er ook gepleit voor een sportschool in het nieuwe centrum’’, zegt Veenstra. Opvallend genoeg vinden de ondervraagden vestiging van tandartsen en een WMO-loket bij de huisartsen niet belangrijk.

menu